Prejsť na obsah
Centrum akademického športu STU (CAŠ STU)

Sekretariát ÚZ CAŠ STU: Športový areál P. Gleska,
budova atletického štadióna
Račianska ul. 103
831 02  Bratislava
   
 Telefonický kontakt:

Alexander Gejmovský - 0918 600 174

Pavol Kelecsényi - 0918 669 100

   
 Písomný kontakt: Centrum akademického športu STU
Vazovova ul. č. 5
812 43 Bratislava
   
Web stránka: www.stusport.sk
   
E-mail:

 cas@stuba.sk

alexander.gejmovsky@stuba.sk

pavol.kelecsenyi@stuba.sk