Prejsť na obsah
Ďalšie vzdelávanie

Fakulta: Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

Ústav/oddelenie: Ústav priemyselného inžinierstva a manažmentu

Názov vzdelávacieho programu/modulu METÓDY A NÁSTROJE UPLATŇOVANÉ PRI ZLEPŠOVANÍ PROCESOV METODIKOU SIX SIGMA
Profil absolventa

Absolventi kurzu ovládajú štatistické metódy a nástroje, ktoré sa najčastejšie uplatňujú pri zlepšovaní procesov metodikou Six Sigma. Majú odpovedajúce vedomosti a skúsenosti pre ich uplatňovanie  pri  zlepšovaní  procesov v priemyselných podnikoch.

Osnova

Podstata zlepšovania procesov. Metodika Six Sigma. Postup zlepšovania DMAIC.  Aplikácia štatistických metód  pri  zlepšovaní procesov. Testy významnosti. Analýza rozptylu. Korelačná analýza..  Štatistická regulácia. Spôsobilosť procesov a strojov. Analýza systému merania. Metódy plánovania experimentov.

Odborný garant Doc. Ing. Marta Kučerová, PhD.
Organizačný garant Doc. Ing. Marta Kučerová, PhD. Tel.: +421 906 068 148
Email: marta.kucerova@stuba.sk
Dĺžka vzdelávacieho programu 16 hodín (2dni) Forma: prezenčná, tréning
Miesto konania Priestory MTF STU Trnava, resp. priestory u zákazníka
Cena dohodou €
Priznané právo neakreditovaný


Kľúčové slová

Obsah Zručnosť,Odbornosť
Forma Tréning,Prezenčná
Cieľová skupina Manažér,Študent strednej školy,Absolvent TU
Odbor Prierezové technické manažérske
Forma ukončenia Potvrdenie o absolvovaní


Objednávkový formulár

Meno: *
Priezvisko: *
Telefón:
Emailová adresa: *
Odkaz:
 

Položky označené * sú povinné!