Prejsť na obsah
Projektové stredisko

Projektové stredisko STU riadi riaditeľ PS STU.

 PS STU sa organizačne člení na 2 organizačné zložky - útvary:

        1)     Útvar štrukturálnych fondov, ktorý sa v zmysle organizačného poriadku PS STU zaoberá úlohami

         súvisiacimi s projektami štrukturálnych fondov EÚ, dotačnými rozvojovými projektami a Univerzitným

         vedeckým parkom STU. 

 

2)     Útvar EIT, ktorý sa v zmysle organizačného poriadku PS STU zaoberá úlohami súvisiacimi s členstvom a projektami STU v KIC EIT. V rámci PS STU - Útvaru EIT sa vykonávajú úlohy a aktivity EIT Manufacturing Hub Slovakia.

       

        EIT Manufacturing Hub Slovakia je reprezentantom EIT Manufacturing v EIT RIS krajinách

Kontaktná osoba pre EIT Manufacturing Hub Slovakia: Mgr. Erika Hlavatá, mobil: +421 917 669 250, email: erika.hlavata@stuba.sk

V prípade, že chcete dostávať na emailovú adresu informácie a novinky od EIT Manufacturing Hub Slovakia, prosím vyplňte nasledujúci formulár: https://forms.gle/kV7cn5nvpjq3BQtH8