accessibility-settingsarrowcalendarcheckchevron-roundedchevronclose-altcloseemailfile-pdffilefilter-listhomeinfolenslikelogo-bluelogo-cyanlogo-graylogo-greenlogo-orangelogo-redlogo-yellowmenuphonesharesocial-facebooksocial-fb-bluesocial-githubsocial-instagramsocial-linkedinsocial-rsssocial-tiktoksocial-twittersocial-youtubestudent-hatuserx
Prejsť na obsah
Pracujem...

Garant študijného programu

Garant študijného programu zodpovedá za kvalitu a rozvoj študijného programu.

 

Učitelia profilových predmetov garantujúci úroveň tvorivých činnosti študijného programu

Zoznam garantov predmetov študijného programu

Ďalší učitelia predmetov študijného programu sú uvedený v informačných listoch predmetov (použite odkaz na predmet).

Študijný poradca

Poskytuje poradenstvo pri zostavovaní študijných plánov a napredovaní v štúdiu.

Študijný referent

Študijné oddelenie

Zabezpečuje všetky administratívne a organizačnými záležitosti týkajúce sa štúdia.

Zástupcovia študentov

Ing. Jakub Mydla, Ing. Jana Grečnárová, Ing. Adam Kollár, Bc. Ema Pavlíková

Zastupujú záujmy študentov študijného programu a sú členmi Rady študijného programu.

Koordinátor mobilít

Mgr. Ľubica Michalíková

Koordinuje činnosti pred, počas a po vycestovaní. Poskytuje poradenstvo pri výbere a príprave mobility.

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia Václavíková