Prejsť na obsah
Verejnosť


Poslanci i návštevníci piatkového rokovania zastupiteľstva Bratislavského samosprávneho kraja si mohli pozrieť modely a návrhy inovatívnej oddychovo-rekreačnej infraštruktúry pre obce na Záhorí - Suchohrad, Kuchyňa, Gajary, Malé Leváre a Rohožník. Pripravili ich študenti Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.
Predložených desať návrhov desiatich študentov, zameraných na prepojenie sídiel s prírodou a riekou, možno využiť aj v iných obciach v regióne. Medzi návrhmi sú napríklad modely rozhľadní, cykloodpočívadiel, informačných tabúľ náučných chodníkov či kultúrno-spoločenských priestorov.
„Cieľom spolupráce medzi samosprávnym krajom, Fakultou architektúry STU i obcami je podporiť prepojenie vyučovacieho procesu na univerzite s reálnymi potrebami praxe a rozvojom územia BSK, ako aj vytvoriť katalóg doplnkovej infraštruktúry vo verejne dostupných priestoroch ako sú námestia, ulice, parky, verejné budovy, príroda v okolí obce pre niektoré tematické oblasti,“ uviedla hovorkyňa BSK Lucia Forman.
Zdroj -BSK
„Chceli by sme týmto spôsobom inšpirovať lokálnych aktérov aj napríklad pri predkladaní žiadostí v rámci dotačných schém BSK, a preto sa zameriavame skôr na finančne menej náročné projekty,“ dodala.
Spolupráca má pokračovať aj v letnom semestri 2018 pripravovanými návrhmi pre obce Malokarpatska Budmerice a Modru.

[bratislavskenoviny.sk 16/03/2018]
Link: https://www.bratislavskenoviny.sk/samosprava/48747-takto-by-sa-mohli-zmenit-obce-na-zahori-studenti-predstavili-svoje-navrhy