Prejsť na obsah
Verejnosť

V utorok 6. októbra 2015 otvoril svoje brány už 19. ročník veľtrhu pomaturitného vzdelávania Akadémia – VAPAC.

STU je s plochou takmer 50mnajväčším vystavovateľom tohtoročného veľtrhu. Vo výstavnej expozícii reprezentujú našu univerzitu študenti všetkých fakúlt a univerzitného ústavu.

Súčasťou expozície STU je aj monopost formuly SGT, ktorý sa teší mimoriadnej pozornosti návšteníkov veľtrhu.

Slávnostné otvorenie sa nieslo výrazne na vlne ochrany a zlepšenia životného prostredia za účasti médií, čoho dôkazom bola na rýdzo vzdelávacom podujatí netradične aj účasť ministra životného prostredia Petra Žigu, ktorý svojou prítomnosťou za účasti významných predstaviteľov vodného hospodárstva a rektorov prevažne technických univerzít zdôraznil potrebu štúdia vodného hospodárstva ako neoddeliteľnej súčasti životného prostredia.

Minister akcentoval, že do roku 2020 bude v rezorte životného prostredia nutné vychovať aspoň 600 odborníkov v oblasti vodného hospodárstva so zameraním sa na vodné stavby, vodné hospodárstvo, hydrológiu a urbanizovanú hydrológiu, vodné zdroje, ich dodávku a ochranu ako aj na odvedenie odpadových vôd.

Tieto hlavné smery sú majoritne zastúpené Slovenským vodohospodárskym podnikom š.p. http://www.svp.sk/ , vodárňami a kanalizáciami, podnikmi, ktoré sú zastrešené pod Asociáciou vodárenských spoločností www.avssr.sk, ako aj ďalšími mnohými organizáciami orientujúcimi sa na vzdelávanie vo vodnom hospodárstve, napr. SNK IWA – www.iwa.sk a AČE SR http://acesr.sk/

Vyvrcholením tohto snaženia, bolo podpísanie „Memoranda o porozumení“ medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky „o spolupráci a pomoci pri štúdiu, vzdelávaní a ďalšom uplatnení talentovaných vysokoškolákov v odbore vodného hospodárstva“, a aj priamo medzi Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky /Peter Žiga -minister/ a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave /Robert Redhammer – rektor/ „pri výchove, vzdelávaní a uplatnení mladých vodohospodárov“. Do tejto aktivity boli zapojené aj TU Košice, TU Zvolen a EU Bratislava.

STU zabezpečuje tento druh vzdelávania na Stavebnej fakulte najmä v rámci študijných odborov Vodné stavby a vodné hospodárstvo (ale aj ďalších v bakalárskom aj magisterskom stupni) a technologicky na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie, Ústave chemického a environmentálneho inžinierstva, najmä v rámci študijného programu Technológie ochrany životného prostredia (ale takisto aj v ďalších programoch).

Na základe analýz MŽ SR je tento sektor poddimenzovaný a absolventom do budúcna ponúka dlhdobo zaujímavé a udržateľné zamestnanie.

Podujatie sa koná pod záštitou M. Šefčoviča, J. Draxlera a R. Kropila.

veltrh academia vapac 2015 veltrh academia vapac 2015 veltrh academia vapac 2015

veltrh academia vapac 2015 veltrh academia vapac 2015 veltrh academia vapac 2015