Prejsť na obsah
Výskum

Veda a výskum na STU

Horizont Európa: Brokerage event - Inovatívny výskum sociálnych a ekonomických transformácií 

Prostredníctvom tejto aktivity máte možnosť prezentovať svoju inštitúciu, svoj projektový návrh a nájsť si partnerov do svojho projektu. Môžete si dohodnúť krátke on-line stretnutia so zástupcami iných organizácií a dohodnúť si aj partnerstvo v ich projektoch. Registrácia je otvorená do 27.9.2021.

Visegrad–Taiwan Scholarships 2021

Informácie Medzinárodného vyšehradského fondu (MVF) pre doktorandov ohľadom možnosti opätovného zapojenia sa do štipendijného programu Visegrad–Taiwan Scholarships.

Horizont Europa: prehľad výziev na roky 2021-2022

Prehľad výziev v oblastiach demokracie a správy vecí verejných, európskeho kultúrneho dedičstva a kultúrneho a kreatívneho priemyslu, sociálnych a ekonomických transformácií, zdravia a výskumných infraštruktúr.

Ponuka postdoktorandských pozícií - UCM (ES)

Universidad Complutense de Madrid (UCM) (Španielsko) hľadá postdoktorandov ktorí sa chcú uchádzať o postdoktorandské štipendiá Marie Skłodowska-Curie (MSCA-PF).

Ponuka na doktorandské štúdium - K5 (SI)

Oddelenie elektronickej keramiky K5 Inštitútu Jožefa Stefana (Slovinsko) hľadá doktorandov v oblasti výskumu fyzikálnych vlastností materiálov

Príležitosti vo výskume podporovanom EÚ - WRG (UK)

WRG Europe (Spojené kráľovstvo) ponúka stáže a štipendiá absolventom a doktorandom v oblastiah potravinárstvo a biopalivá.

Workshop: Ako napísať úspešný projekt MSCA Postdoctoral Fellowship

Workshop je zameraný na písanie projektového návrhu s dôrazom na komplexné adresovanie jednotlivých hodnotiacich kritérií. Odznejú tiež cenné rady a tipy k praktickým aspektom prípravy a podávania projektového návrhu (25.6.2021 online).

Horizont Európa: Informačné dni EU + Brokerage event - Zdravie a Výskumné infraštruktúry

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 1 programu Horizont Európa: Zdravie a Výskumné infraštruktúry (28.6., 2.7., 5.7.2021 online).

Horizont Európa: Informačný deň EU + Brokerage event - Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 2 programu Horizont Európa: Kultúra, tvorivosť a inkluzívna spoločnosť (1.7. – 2.7.2021 online).

Horizont Európa: Informačný deň EU + Brokerage event – Civilná bezpečnosť pre spoločnosť

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 3 programu Horizont Európa: Civilná bezpečnosť pre spoločnosť (30.6. – 1.7.2021 online).

Horizont Európa: Informačné dni EU + Brokerage eventy – Digitalizácia, priemysel a vesmír

EU Informačné dni a Brokerage eventy pre klaster 4 programu Horizont Európa: Digitalizácia, priemysel a vesmír (24.6.-25.6, 28.6.-1.7.2021 online).

Horizont Európa: Brokerage event – Klíma, energetika a mobilita

Brokerage event pre klaster 5 programu Horizont Európa: Klíma, energetika a mobilita (7.7.2021 online).

Horizont Európa: Informačný deň EU + Brokerage event - Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie

EU Informačný deň a Brokerage event pre klaster 6 programu Horizont Európa: Potraviny, biohospodárstvo, prírodné zdroje, poľnohospodárstvo a životné prostredie (7.7. – 9.7.2021 online).

STU má nových profesorov

Prezidentka SR Zuzana Čaputová vo štvrtok 22. apríla vymenovala 27 nových vysokoškolských profesorov. Medzi nimi sú aj traja zástupcovia Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a jeden zástupca TU v Košiciach inaugurovaný na SjF STU.

STU má nových troch profesorov

Prezidentka Zuzana Čaputová dňa 18. novembra 2020 vymenovala 27 nových profesoriek a profesorov vysokých škôl. Medzi nimi boli aj traja z STU. Aktuálne na STU pôsobí 170 profesorov a 26 profesoriek, spolu 196.

Pokračovanie riešenia významného projektu Vedeckovýskumné centrum excelentnosti SlovakION pre materiálový a interdisciplinárny výskum

Najvýznamnejším úspechom v prvom roku riešenia projektu bola najmä realizácia výpočtov z prvých princípov (tzv. ab initio) pre Beta-Nuclear magnetic resonance (Beta-NMR) experiment CERN-ISOLDE (Švajčiarsko).

STU má nových deväť profesorov a profesoriek

Prezidentka SR Zuzana Čaputová dňa 14. júla 2020 vymenovala 54 nových profesorov a profesoriek. Aktuálne na STU pôsobí 167 profesorov a 26 profesoriek, spolu 193.

Podľa Nature Index slovenská veda napreduje

STU je na Slovensku najlepšia v oblasti chémie a tiež podľa autorského podielu na výstupoch v najlepších vedeckých časopisoch na svete - Nature & Science.

Výzva na obsadenie postdoktorandských miest na STU 2020

Uzávierka podávania žiadostí: 5. 9. 2020

Vyhodnotenie projektov na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov

Dňa 6. 7. 2020 rektor STU odovzdal dekréty riešiteľom úspešných tímov grantovej schémy.

Mladí vedci dostali financovanie na výskumné projekty

V tomto roku je financovaných 111 projektov.