Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

17.12.2004
je uzávierka podávania prihlášok na letný kurz flámskeho jazyka do Belgicka - Flámska, určený pre študentov VŠ a doktorandov. Bližšie informácie o kurze. Prihláška a podrobné informácie (12.10.2004, L.K)

17.12.2004
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Fínska, určené pre študentov posledného ročníka VŠ, doktorandov, absolventov, pedagogicko-vedeckých pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (12.10.2004, L.K)

17.12.2004
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Nórska, určené pre študentov VŠ, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (22.10.2004, L.K)

3.12. 2004
je uzávierka podávania prihášok na štipendijné pobyty pre cudzincov do Kolombie. Leták. Podrobné informácie. (12.10.2004, L.K.)

15.11.2004
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Nemecka - DAAD, určené pre študentov VŠ, absolventov, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (20.10.2004, L.K.)

15.11.2004
je uzávierka podávania prihlášok na DAAD/Siemens-Masterprogramm. Štipendijný program umožňuje absolventom vysokých škôl technického zamerania (automatizácia, mechanika, mechatronika, elektrotechnika, elektroenergetika, výrobná technika, informačné a komunikačné technológie, počítačové vedy) absolvovať v Nemecku študijný program Master. Prehľad študijných programov a vysokých škôl, ktoré si záujemcovia pre svoj štipendijný pobyt môžu zvoliť je k dispozícií na www.daad.de/siemens   O štipendium sa môžu uchádzať študenti v poslednom ročníku bakalárskeho alebo vysokoškolského štúdia z uvedených odborov, resp. absolventi bakalárskeho alebo vysokoškolského štúdia uvedených odborov. Prihlášky sa podávajú na SAIA. (11.10.2005, T.Ž.)

15.11.2004
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijný program nadácie Mummert pre technické disciplíny. O štipendium sa môžu uchádzať študenti technických disciplín, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené 3 roky štúdia (bakalár, resp. 6 semestrov štúdia). Študenti budú zaradení do riadneho vysokoškolského štúdia na Technickej vysokej škole v Aachene (www.rwth-aachen.de) a štipendium im bude udelené na dokončenie štúdia a získanie nemeckého vysokoškolského diplomu. Jednou z požiadaviek na uchádzača je aj ochota vrátiť sa na Slovensko po ukončení štipendijného pobytu. (11.10.2004, T.Ž.)

4.11.2004
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Izraela, určené pre absolventov VŠ a doktorandov. Uprednostnení budú uchádzači uchádzajúci sa o štipendium na výskumný pobyt týkajúci sa Izraela alebo tém spojených so židovstvom. Prihláška a podrobné informácie (20.10.2004, L.K.)

4.11.2004
je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty do Maďarska, určené pre študentov VŠ, interných doktorandov, učiteľov VŠ a vedecko-pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (20.10.2004, L.K.)

20.10.2004
je uzávierka podávania  žiadostí o ročné (s možnosťou predĺženia) štipendiá mladých výskumníkov (750.- EUR) na INESC Porto v Portugalsku  financované cez EU a Portugalské vládne programy.  Nástup od 1. novembra 2004.  Podrobnosti (23.9.2004, T.Ž.) 

18.10. 2004
je uzávierka podávania žiadostí o stipendium na kurz angličtiny pre absolventov vysokých škôl rómskeho pôvodu, ktorí sa chcú v budúcnosti uchádzať o postgraduálne štúdium v anglickom jazyku na Central European University (CEU) v Budapešti. Štipendium sa udeľuje na kurz, ktorý má študentov pripraviť ako po odbornej tak po jazykovej stránke na prijímacie pohovory. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka na úrovni - intermediate. Pozvánka. Prihláška. (5.10.2004, T.Ž.)

10 - 20.10. 2004
Silesian University of Technology ponúka dvom slovenským študentom denného doktorandského štúdia možnosť zučastniť v rámci programu CEEPUS  letnej školy a medzinárodného workshopu "OWD 2004", ktoré sa uskutočnia v Gliwiciach. CEEPUS kancelaria Polskej republiky uhradí výdavky na ubytovanie v Poľsku a poplatky na konferenciu. Slovenská CEEPUS kancelária môže preplatiť študentom spiatočné cestovné. Podrobný program. V prípade záujmu kontaktujte pána Grzegorz Klapyta   (24.8.2004, L.K..)

30.9.2004
je uzávierka podávania žiadostí o pozíciu mladého vedeckého pracovníka, ktorý bude pracovať na výskume v INES Porto v Porto, Portugalsko, v  programe financovanom portugalským FCT (745/eur/mesiac).   Podrobnosti a kontakty. (8.6.2004, T.Ž.)

15.9.2004
je uzávierka podávania žiadostí o výskumné štipendium Canon Foundation in Europe pre mladých MSc alebo PhD nie starších ako 40 rokov. Štipendium sa udeľuje na minimálne 3 mesiace a maximálne na 12 mesiacov. foundation@canon-europe.com (18.5.2004, T.Ž.)

15.9.2004
je uzávierka podávania prihlášok na 4 študijné cesty v rámci ponuky CEDEFOP - Európskeho centra pre rozvoj odborného vzdelávania a prípravy v Tesalonikách. Podrobné informácie (31.8.2004, L.K.)

27.5. 2004
Uzávierka podávania žiadostí na 1,5 - 2 ročný výskumný pobyt do Japonska, určený pre študentov predposledného alebo posledného ročníka VŠ,  absolventov VŠ. Prihláška a predkladané materiály. Stránka janponského ministerstva vzdelávania. (10.6.2003 L.K.)

Celý máj je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty pre študentov, doktorandov, docentov a profesorov na Fachhochschule Heilbronn v rámci programu Ospartnerschaften financovaných cez DAAD. Výška grantu pre študenta je 715,- EUR/mesiac maximalne 3 mesiace alebo 29,- EUR/den maximalne 22 dni
Výška grantu pre PhD. studenta je 975,- EUR/mesiac maximalne 3 mesiace alebo 41,- EUR/den maximalne 22 dni. Výška grantu pre docenta/profesora je 1840,- EUR/mesiac maximalne 1 mesiac alebo 82,- EUR/den maximalne 22 dni. Uchádzači o pobyt odovzdávajú vyplnené prihášky na pobyt na Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu STU. Študenti prikladajú k vyplnenej prihláške motivačný list a životopis. Individuálne zasielané žiadosti nebude nemecká strana akceptovať! Prihláška pre študentov a doktorandov. Prihláška pre docentov a profesorov. (25.3. 2004, L.K.)

29.4.2004
Uzávierka podávania žiadostí na ročný postgraduálny pobyt do Mexika, určený pre absolventov bakalárskeho alebo magisterského štúdia, doktorandov. Prihláška a predkladané materiály. Stránky pre cudzincov o vzdelávaní v Mexiku (9.6.2003, L.K.)

30.03. 2004
je uzávierka podávania prihlášok študentov STU na Erasmus študetnské mobility. Prihlášky podávajú študenti svojim fakultným koordinátorom. (30.6.2003, T.Ž.)
25.03. 2003
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 15-20 dňový študijný pobyt do Luxemburska, určený pre doktorandov. Prihláška a predkladané materiály (9.6.2003, L.K.)

25.03. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí o 4-ročné štúdium v odbore priemyselná informatika do Luxemburska, určený pre študentov nižšieho ročníka VŠ. Prihláška a predkladané materiály. Podrobnosti (9.6.2003, L.K.)

25.03. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 2- ročný cyklus kurzov do Luxemburska, určený pre študentov nižšieho ročníka VŠ. Prihláška a predkladané materiály (9.6.2003, L.K.)

25.03. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 5 alebo 10- mesačný kurz do Luxemburska, určený pre študentov VŠ, doktorandov a učiteľov VŠ. Prihláška a predkladané materiály (9.6.2003, L.K.)

25.03. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na ročný študijný pobyt do Portugalska, určený pre študentov portugalského jazyka a literatúry. Prihláška a predkladané materiály. Štipendiá portugalskej vlády. (9.6.2003, L.K.)

25.03. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 6-mesačný výskumný pobyt do Portugalska, určený pre VŠ študentov portugalského jazyka a literatúry. Prihláška a predkladané materiály. Štipendiá portugalskej vlády. (9.6.2003, L.K.)

25.03. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 3-9 -mesačný postgraduálny pobyt do Portugalska, určený pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Prihláška a predkladané materiály. Štipendiá portugalskej vlády. (9.6.2003, L.K.)

08.3.- 30.4.2004
automobilová spoločnosť Toyota ponúka možnosť zamestnania pre 50 absolventov STU. Uchádzači o zamestnanie sa môžu prihlásiť priamo cez web stránku spoločnosti, alebo zaslaním svojho životopisu prostredníctvom e-mailu. (4.3.2004, L.K.)

04.03.2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 1-2 mesačný letný jazykový, umelecký a interpretačný kurz do Talianska, určený pre študentov, doktorandov a umelcov. Prihláška a predkladané materiály. Bližšie informácie (9.6.2003, L.K.)

04.03.2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 3-8 mesačný študijný pobyt do Talianska, určený pre študentov, doktorandov, umelcov, výskumných pracovníkov. Prihláška a predkladané materiály. Bližšie informácie (9.6.2003, L.K.)

04.03.2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na ročný študijný postgraduálny pobyt do Nemecka - Bavorsko, určený pre študentov VŠ, doktorandov. Prihláška a predkladané materiály. Bavorská prihláška je k dispozícii priamo v  SAIA. (9.6.2003, L.K.)

28.2.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 2-ročné  štipendiá "Dual Master´s Degree Program in Engineering and Management"do Nemecka. Štipendiá su poskytované v oblastiach: informatika a komunikačné systémy, mikroelektornika, elektormagnetika, optika, mechatronika, biotechnológia, materiálové inžinierstvo. (3.12.2003, L.K.)

26.02.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 5-10 mesačný postgraduálny pobyt do Egypta, určený pre študentov posledného ročníka, absolventov VŠ a doktorandov. Prihláška a predkladané materiály. (9.6.2003, L.K.)

26.02.2004
je uzávierka podávania žiadostí na letný kurz arabského jazyka, určený pre študentov a učiteľov VŠ. Prihláška a predkladané materiály. (9.6.2003, L.K.)

25.02.2004
je uzávierka podávania prihlášok na Erasmus študentské mobility pre akademický rok 2004/2005. (18.9.2003)

22.02.2004
je uzávierka podávania žiadostí na úplné vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov do Ruska, určený pre študentov VŠ, maturantov, absolventov strednej školy s maturitou. Ministerstvo školstva Ruskej federácie.  (9.6.2003, L.K.)

22.02.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia do Ruska, určený pre študentov VŠ (okrem posledného ročníka). Prihláška a predkladané materiály. Ministerstvo školstva Ruskej federácie(9.6.2003, L.K.)

22.02.2004
je uzávierka podávania žiadostí na letný kurz ruského jazyka, určený pre študentov VŠ, doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Prihláška a predkladané materiály. Ministerstvo školstva Ruskej federácie(9.6.2003, L.K.)

22.02.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 2-mesačnú jazykovú stáž do Ruska, určenú pre študentov VŠ, doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Prihláška a predkladané materiály. Ministerstvo školstva Ruskej federácie(9.6.2003, L.K.)

19.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 1-10 mesačný študijný pobyt do Bieloruska, určený pre doktorandov, vedecko-pedagogických rpacovníkov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov (12.6.2003, L.K.)

19.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na čiastkové vysokoškolské štúdium do Bieloruska, určený pre študentov VŠ okrem posledného ročínka bez obmedzenia odboru.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov (12.6.2003, L.K.)

19.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na kurz bieloruského jazyka, určený pre študentov VŠ, doktorandov, vedecko-pedagogických pracovníkov.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov (12.6.2003, L.K.)

19.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na letný kurz (3-4 týždne) poľského jazyka, určený pre učiteľov VŠ, doktorandov a študentov slavistiky alebo slovakistiky.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov.

19.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 1-3 mesačný pobyt do Chorvátska, určený pre študentov VŠ, doktorandov.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov (9.6.2003, L.K.)

19.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na letný kurz chorvátskeho jazyka, určený pre študentov VŠ, doktorandov.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov (9.6.2003, L.K.)

19.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 3-10 mesačný študijný pobyt do Slovinska, určený pre študentov VŠ a doktorandov.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Stránka ministerstva školstva Slovinska.  (9.6.2003, L.K.)

19.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na seminár slovinského jazyka a literatúry, určený pre študentov VŠ, doktorandov a vedeckých pracovníkov VŠ.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Stránka ministerstva školstva Slovinska.  (9.6.2003, L.K.)

19.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na letnú školu slovinského jazyka, určený pre slavistov a slovakistov.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Stránka ministerstva školstva Slovinska.  (9.6.2003, L.K.)

17.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na semestrálny študijný pobyt do Poľska, určený pre študentov VŠ.Prihláška a zoznam predkladaných materiálovStránka ministerstva vzdelávania s športu Poľskej republiky. (9.6.2003, L.K.)

17.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 1-10 mesačný pobyt do Poľska, určený pre vedecko-pedagogických pracovníkov.Prihláška a zoznam predkladaných materiálovStránka ministerstva vzdelávania s športu Poľskej republiky. (9.6.2003, L.K.)

12.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na semestrálny pobyt do Českej Republiky, určený pre študentov VŠ a doktorandov. (9.6.2003, L.K.)

12.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na letnú školu slovanských štúdií do Českej Republiky, určený pre študentov VŠ, doktorandov a pedagogických pracovníkov. (9.6.2003, L.K.)

12.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 5-10 mesačný pobyt do Grécka, určený pre doktorandov,  vedeckých a výskumných pracovníkov.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov (9.6.2003, L.K.)

12.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na letný kurz gréckeho jazyka a kultúry, určený pre študentov a doktorandov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov (9.6.2003, L.K.)
12.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na celé vysokoškolské štúdium do Grécka, určený pre študentov 1. ročníka VŠ.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov (9.6.2003, L.K.)

09.02. 2004
Uzávierka pre žiadosti o registráciu do súťaže študentov architektúry "2003-04 ACSA/AISC Student Design Competition". Víťaz získa 9.000 USD. (20.11.2003, L.K.)

05.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 10-mesačný postgraduálny pobyt na prehĺbenie špecializácie do Belgicka - Flámsko, určený pre absolventov VŠ.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov(9.6.2003, L.K.)

05.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 1-4 výskumný pobyt do Belgicka - Flámsko, určený pre doktorandov, mladých vedeckýh alebo pedagogických pracovníkov.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov(9.6.2003, L.K.)

05.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry do Belgicka - Francúzske spoločenstvo, určený pre študentov VŠ a učiteľov VŠ.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Belgická prihláška je k dispozícii priamov v SAIA. (12.6.2003, L.K.)

05.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na letný kurz francúzštiny ako cudzieho jazyka do Belgicka - Francúzske spoločenstvo, určený pre absolventov univerzity, doktorandov, pedagogických pracovníkov a výskumný pracovníkov VŠ.Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Belgická prihláška je k dispozícii priamov v SAIA. (12.6.2003, L.K.)

05.02. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na časť bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia do Číny, určený pre študentov VŠ a doktorandov.Prihláška a zoznam predkladaných materiálovStránka China Scholarship Council (9.6.2003, L.K.)

05.02. 2004
je uzávierka podávania žiadostí o 5-9 mesačný študijný pobyt do Rumunska, určený pre študentov VŠ. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov(9.6.2003, L.K.)

05.02. 2004
je uzávierka podávania žiadostí o 1-10 mesačný postgraduálny alebo výskumný pobyt do Rumunska, určený pre postgraduálnych študentov, doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov(9.6.2003, L.K.)

05.02. 2004
je uzávierka podávania žiadostí letný jazykový kurz do Rumunska, určený pre študentov VŠ (okrem posledných ročníkov), doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov(9.6.2003, L.K.)

31.01.2004
je uzávierka podávania žiadostí na mesačné letné jazykové kurzy do Španielska, určený pre absolventov VŠ, študentov posledného ročníka VŠ. (9.6.2003, L.K.)

je uzávierka podávania žiadostí o štipendiá pre vysokokvalifikovaných výskumných pracovníkov (postdoktorandov) do Belgicka.Zoznam výskumných projektov, do ktorých je možné sa zapojiť. (13.1.2004, L.K.)
29.01.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 3-9 mesačný študijný pobyt do Bulharska, určený pre študentov VŠ. Prihláška a predkladané materiály. (9.6.2003, L.K.)

29.01.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 1-10 mesačný postgraduálny a výskumný pobyt do Bulharska, určený pre študentov VŠ, doktorandov a pedagogických pracovníkov. Prihláška a predkladané materiály. (9.6.2003, L.K.)

29.01.2004
je uzávierka podávania žiadostí na letný kurz bulharského jazyka, určený pre študentov VŠ, doktorandov a pedagogických pracovníkov. Prihláška a predkladané materiály. (9.6.2003, L.K.)

29.01.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 1-9 mesačné študijné pobyty do Srbska a Čiernej Hory, určený pre študentov VŠ a doktorandov. Prihláška a predkladané materiály. (9.6.2003, L.K.)

29.01.2004
je uzávierka podávania žiadostí na letné semináre jazyka a kultúry do Srbska a Čiernej Hory, určený pre študentov VŠ a pedagogický ch pracovníkov. Prihláška a predkladané materiály. (9.6.2003, L.K.)

22.1.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 1-2 semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia do Maďarska, určený pre študentov VŠ v dennom štúdiu. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. (9.6.2003, L.K.)

22.1.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 1-10 mesačný výskumný pobyt do Maďarska, určený pre interných doktorandov.  Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. (9.6.2003, L.K.)

22.1.2004
je uzávierka podávania žiadostí na letné univerzity a kurzy maďarského jazyka a kultúry (2-4 týždne), určený pre študentov VŠ (okrem posledného ročníka), doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Prihláška a predkladané materiály. (9.6.2003, L.K.)

19.01. 2004
je uzávierka pre podávanie žiadostí na 3-týždňový letný kurz flámskeho jazky a kultúry do Belgicka - Flámsko, určený pre študentov VŠ, doktorandov, pedagogických pracovníkov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov(9.6.2003, L.K.)

15.1.2004
je uzávierka podávania žiadostí o jeden krátkodobý pobyt (6 – 12 mesiacov) na Kanazawa University (Japonsko) pre jedného študenta, ktorý ukončil minimálne 3. ročník štúdia (doktorandi sú vylúčení) v čase: október 2004 – marec 2004, alebo október 2004 – august 2004. Štipendium v minulom roku bolo 80 000.-YEN/mesiac, 25 000.- YEN pri príchode na prekonanie prvých dní, plus spiatočná letenka hradená Kanazawa University. O štipendium sa môžu uchádzať iba študenti FCHPT, SjF a MTF, pretože ostatné fakulty už mali vyslaných študentov.  Záujemcovia sa prihlásia u fakultného prodekana pre zahraničné vzťahy a predložia motivačný list vo forme eseje v angličtine, výpis výsledkov štúdia za posledný rok preložený do angličtiny a potvrdenie alebo certifikát o úrovni znalosti angličtiny. prodekan pre zahraničné vzťahy zabezpečí výberové konanie na jedného študenta. Výber z troch kandidátov (jeden za FCHPT, jeden za SvF, jeden za MTF) sa uskutoční na rektoráte do 31. januára 2004.  (12.11.2003) Podrobnejšie informácie nájdu študenti na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu.

15.1. 2004
je uzávierka podávania žiadostí o 3-9 mesačný študijný pobyt do Fínska, určený pre postgraduálnych študentov, doktorandov a výskumných pracovníkov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. (9.6.2003, L.K.)

15.1. 2004
je uzávierka podávania žiadostí na letný kurz fínskeho jazyka a kultúry, určený pre študentov fínskeho jazyka. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. (9.6.2003, L.K.)

15.1.2004
je uzávierka podávania žiadostí o 3-9 mesačný postgraduálny pobyt do Dánska, určený pre študentov VŠ, doktorandov, mladých vedeckýh pracovníkov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov.Informácie o Dánsku. (9.6.2003, L.K.)

15.1.2004
je uzávierka podávania žiadostí o krátkodobý vedecký pobyt do Dánska, určený pre študentov doktorandov, vedecko -pedagogických pracovníkov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov.Informácie o Dánsku. (9.6.2003, L.K.)

15.1.2004
je uzávierka podávania žiadostí o letný kurz dánskeho jazyka, určený pre študentov VŠ, doktorandov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov.Informácie o Dánsku. (9.6.2003, L.K.)

15.1.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 3-9 mesačný študijný alebo výskumny pobyt do Švédska, určený pre študentov VŠ, doktorandov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Stránka Swedish Institute. (12.6.2003 L.K.)

strong>15.1.2004
je uzávierka podávania žiadostí na 2-4 týždňový vedecký pobyt do Švédska, určený pre študentov VŠ, doktorandov. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Stránka Swedish Institute. (12.6.2003 L.K.)

15.1.2004
je uzávierka podávania žiadostí na letný kurz švédskeho jazyka a kultúry   určený pre študentov VŠ, výskumných pracovníkov v oblasti lingvistiky. Prihláška a zoznam predkladaných materiálov. Stránka Swedish Institute. (12.6.2003 L.K.)