Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Národný štipendijný program SR (NŠP)

Národný štipendijný program SR poskytuje štipendiá a cestovné granty osobám s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré študujú/pracujú na Slovensku, na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt kdekoľvek vo svete. O štipendium sa môžu uchádzať študenti, doktoranti, vysokoškolskí učitelia, výskumníci a umeleckí pracovníci s trvalým pobytom na Slovensku.

uzávierky: 30.4.2017 a 31.10.2017

Viac informácií v prílohe alebo na: www.stipendia.sk, www. scholarships.sk


Program na podporu spolupráce s výskumnými skupinami v SRN

Spoločný program Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Slovenskej akadémie vied a Nemeckej akademickej výmennej služby (Deutscher Akademischer Austauschdienst - DAAD), zameraný na zintenzívnenie vedeckej spolupráce medzi SR a SRN.

V rámci výskumnej spolupráce sa pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre všetky špecializácie a smery. V rámci tohto programu sú financované iba cestovné a pobytové náklady účastníkov spoločného projektu pri pracovných cestách do SR/SRN, základné financovanie projektu musí byť zabezpečené z iných zdrojov.

Ponuka je určená vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných výskumných pracoviskách.

Žiadateľom je osoba zodpovedná za projekt.

Termín podania žiadosti: 30.6.2017

Začiatok poskytovania podpory: 1.1.2018

Podmienky podpory a formulár žiadosti nájdete tu.

Informácie o podpore z nemeckej strany nájdete tu.