Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

20.12.2002
Uzávierka podávania prihlášok na výskumné štipendiá na INESC (Instituto de Engenharia de Sistemas e Computadores) do Porto. Výskumníci budú integrovaní do jednotky: Manufacturing systems Engineering. Stipendium 980 EUR/mesiac. Viac informácií.    (26.11.2002, T.Ž.)       

15.12. 2002
Uzávierka podávania žiadostí o študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl (študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl nasledujúcich odborov: výtvarné umenie, design, film, hudba a architektúra) financované cez DAAD. Architekti posielajú všetky podkladové materiály priamo na adresu DAAD – Referát 323 v Bonne. (1.8.2002, T.Ž.)

15.12. 2002
Uzávierka podávania súťažných návrhov do súťaže mladých od 12 do 25 rokov - International Youth Competition vypísanej Talianskym ministerstvom školstva, v ktorej možno vyhrať 1000.-EUR (1. cena), 800.- EUR (2. cena), 500.- EUR (3. cena), ďalších 15 finančných a mnoho vecných cien.  (10.5.2002, T.Ž.)

12.12.2002
Uzávierka podávania žiadostí na 1-10 mesačný študijný pobyt do Nórska, určený pre študentov, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Pozri tiež (3.9.2002, L.K.)

12.12.2002
Uzávierka podávania žiadostí na medzinárodnú letnú školu do Nórska, určenú pre študentov, doktorandov a učiteľov VŠ. Pozri tiež (3.9.2002, L.K.)

30.11.  2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendiá pre univerzitných učiteľov, bývalých štipendistov Akcie a špeciálne štipendiá pre doktorandov a projekty programu Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní. akcia@saia.skhttp://www.saia.sk/http://www.oead.ac.st/  Podrobnejšie info (7.2. 2002)

20.11. 2002
Uzávierka podávania prihlášok do medzinárodnej súťaže European Wool Awards (k prezeraniu stránok si treba stiahnut flashplayer6installer), ktorá sa koná každé dva roky a je zameraná na kreativitu mladých ľudí v oblasti dizajnu a módy s využitím vlny ako hlavného produktu Austrálie. (Prvá cena 20 000.- EUR, 2. cena 10 000.- EUR. 3. cena 5 000.- EUR). Podrobnosti a prihláška. (16.10.2002, T.Ž.)

15.11. 2002
Uzávierka pre žiadosti o registráciu do súťaže študentov architektúry "DuPont Benedictus Student Design Competition" (26.9.2002, T.Ž.)

15.11. 2002
Uzávierka podávania žiadostí o študijné a výskumné štipendiá, štipendiá pre umelecké odbory a štipendiá na letné jazykové kurzy financované cez DAAD pre pobyty od apríla 2003 do januára 2004 a pre pre exkurzie konané v termíne od apríla do júna 2003. Študijné štipendiá sú určené študentom vysokých škôl, výskumné štipendiá sú určené doktorandom,  vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Podrobnosti v slovenčine alebo http:// http://www.daad.de/  (1.8.2002, T.Ž.)

08.11. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na mesačný pobyt (júl, august, september) pre ukončených PhD, mladých učiteľov alebo vedeckých pracovníkov v Oxforde a v Cambridge v rámci programu Oxford and Cambridge Colleges Hospitality Scheme. Open Society Foundation poskytuje 195L a lokálna Nadácia otvorenej spoločnosti cestovné. Datasheet a prihláška(25.10.2002, T.Ž.)

30.10.  2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí na postgraduálne pobyty, výskumné pobyty a letné jazykové kurzy do Nemecka (DAAD),   určený pre študentov posledného ročníka, absolventov VŠ krátko po skončení štúdia a doktorandov. Pozri tiež (3.9. 2002, T.Ž.)

28. 10. 2002
Prednáška Dr. Thomasa Prahla - vedúceho oddelenia pre strednú a východnú Európu DAAD/Bonn pre záujemcov o štipendijné pobyty v Nemecku "Štipendiá a programy DAAD pre Slovensko 2003-2004" sa bude konať v pondelok 28.10. 2002 o 14.00 hod. v zasadačke Vedeckej rady Lekárskej fakulty UK, Špitálska 24, Bratislava. (16.10.2002, T.Ž.)

17.10.  2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí na 9 mesačný postgraduálny pobyt do Švajčiarska, urečný pre študentov posledného ročníka, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Pozri tiež (5.9.2002, L.K.)

17.10.  2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí na 9 mesačný študijný pobyt do Švajčiarska, urečný pre študentov umeleckého zamerania. Pozri tiež (5.9.2002, L.K.)

17.10.  2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí na 3-10 mesačný postgraduálny pobyt do Izraela pre doktorandov. Pozri tiež (3.9.2002, L.K.)

17.10.  2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí na letný výcvikový kurz moderrnej hebrejčiny do Izraela pre študentov a doktorandov. Pozri tiež (3.9.2002, L.K.)

15.10. 2002
Uzávierka podávania žiadostí o grant Canon Foundation v Európe, ktorá ponúka granty vysoko kvalifikovaným výskumným pracovníkom (vek do 40 rokov) alebo nominovaným profesorom alebo významným osobám. Granty sa ponúkajú nezávisle od disciplíny všetkým Európanom, ktorí majú v úmysle dostať sa do Japonska. (13.3. 2002, T.Ž.)

11.10. 2002
Uzávierka zasielania žiadostí na pracovisko SPIRIT (School of Postgraduate Interdisciplinary Research on Interculturalism and Transnationality) na Aalborg University v Dánsku na 5 štipendií Marie Curie (každé na 5 mesiacov) s nástupom od 1. februára do 1. júla 2003. (26.9.2002, T.Ž.)

9.10. 2002
O 14:00 hod. bude v aule Maximum na Univerzite Komenského, Šafárikovo nám. 6 stretnutie zástupcov Nadácie otvorenej spoločnosti (Open Society Fund) a študentov vysokých škôl za účelom propagácie a šírenia informácií o šipendiách tejto nadácie. (4.10. 2002, T.Ž.)

01.10. 2002
Uzávierka podávania žiadostí o granty NATO Science Fellowships - Canada ponúka vedecké štipendiá na kanadských univerzitách. Štipendium poskytuje kanadská vláda každý rok absolventom všetkých prírodovedných smerov a technických škôl, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred menej ako 2 rokmi.  (31.7.2001, T.Ž.)

15.9.  2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendiá pre univerzitných učiteľov, bývalých štipendistov Akcie a špeciálne štipendiá pre doktorandov a projekty programu Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní. akcia@saia.skhttp://www.saia.sk/,   http://www.oead.ac.at/    Podrobnejšie info (7.2. 2002)

15.9. 2002
Uzávierka podávania žiadostí o štipendiá pre mladých vedcov do 35 rokov z nadácie Alexandra Humboldta. (25.1.2002, T.Ž.)

1.9. 2002
Uzávierka podávania žiadostí PhD výskumných pracovníkov o pôsobenie (až do 5 rokov) vo výskumných laboratóriách v Portugalsku v rámci rôznych tematických oblastí. Pozri "Call for PhD researchers to INESC Porto", obsahuje aj e-mailové adresy. Viac info: http://www2.inescporto.pt/uk/html/noticias/curriculum.stm(28.8.2002, T.Ž.)

1. august 2002
Uzávierka podávania prihlášok na celoročné štipendium v rámci programu International Policy Fellowships (IPF) určeného na podporu riadiacich pracovníkov všetkých vekových kategórií za účelom profesionálneho vzdelávania v analytickom výskume otvorenej spoločnosti. Prihlášky: http://www.osi.hu/ipf/apply.html  (17.5. 2002, T.Ž.)

31.7. 2002
Uzávierka posielania prihlášok na Matsumae International Foundation v Japonsku, ktoré ponúka štipendiá pre vedeckých pracovníkov na rok 2003.  Bližšie informácie, ako aj formulár nájdete na http://www.matsumae-if.org/.   Prihlášky zašlite na adresu: The Matsuame International Foundation, Room No 6 - 002, New Marunouchi Bldg., 1 - 5 - 1, Marunouchi, Chiyota -ku, Tokyo 100 - 0005 Japan. Kópiu prihlášky pošlite na adresu: Odbor vedy a techniky na vysokých školách MŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava (9.11. 2001)

15.7. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na cenu "Werner von Siemens Excellence Award" za výskum
Podrobné informácie a prihášku nájdete na adrese: http://www.siemens.sk/spolocnost/award/award.php?id=482 (27.11.2001)

15.7. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na cenu "Werner von Siemens Excellence Award" za diplomovú a doktorandskú prácu
Podrobné informácie a prihlášku nájdete na adrese: http://www.siemens.sk/spolocnost/award/award.php?id=490 (27.11.2001)

30.6. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na finančnú podporu na účasti na programoch na prípravu na zamestnanie Career Development Programs UK & US na šesť mesačnú a trojmesačnú výučbu plus šesťmesačný výcvik v USA alebo vo Veľkej Británii, ktoré zabezpečuje IIGP Group - Center for Worldwide Exchange. Viac informácií:  http://www.interntraining.com/ (19.4.2002)

15.5.  2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendiá pre univerzitných učiteľov, bývalých štipendistov Akcie a špeciálne štipendiá pre doktorandov a projekty programu Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní. akcia@saia.skhttp://www.saia.sk/http://www.oead.ac.at/  Podrobnejšie info (7.2. 2002)

15.5.  2002

Uzávierka podávania prihlášok na jednoročné štipendium spoločnosti Electron Devices Society pre doktorandov v oblasti: Compact Modeling, Compound Semiconductor Devices and Circuits, Device Reliability Physics, Displays, Electronic Materials, Microelectromechanical Systems, Nanotechnology, Optoelectronic Devices, Photovoltaic Devices, Power Devices and ICs, Semiconductor Manufacturing, Technology Computer Aided Design, Vacuum Devices, VLSI Technology and Circuits. http://www.ieee.org/eds/fellowship, viac informácií: edsfellowship@ieee.org (19.9. 2001).

26.4.2002
Uzávierka podávania projektov pre mladých vedcov resp. doktorandov na študijné pobyty v členských krajinách INTAS. http://www.intas.be/,   http://www.intas.be/mainfs.htm  (29.1. 2002)

25. 4. 2002
Uzávierka pre zaslanie prihlášky na Kanazawa University v Japonsku, ktorá ponúka špeciálny medzinárodný kurz Fakulty prírodných vied a technológie pre Ph.D. študentov, ktorí sa budú financovať sami. Podrobná informačná brožúrka je na oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu. (10.12. 2001)

15.4. 2002
Uzávierka zasielania žiadostí o Deskartovu cenu, ktorá sa udeľuje výskumným skupinám s vynikajúcimi výskumnými a technologickými výsledkami v oblasti výskumu založenom na spolupráci so štátmi EU.  http://www.cordis.lu/descartes   (12.3.2002)

10.4. 2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendium Marie Curie pre partnerstvá v priemysle, určené mladým výskumníkom (do 35 rokov) v programe Life,  Piateho rámcového programu (5RP). Komisia vyberá hosťovské inštitúcie a žiadateľ si podáva prihlášku priamo inštitúcii. Inštitúcia si vyberie zo žiadateľov a Komisia výber schvaľuje. Žiadateľ si hľadá hosťovskú inštutúciu cez nástroj na vyhľadávanie zo stránok na adrese: http://www.cordis.lu/improving/fellowships/home.htm#    (26.11. 2001)

2.4. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na výskumné štipendium Nadácie Andrewa W. Mellona v Izraeli a Anglicku, určené pre mladých vedcov. Štipendium zahŕňa aj cestovné náklady a zdravotnú starostlivosť. Kritéria výberu: ukončené PhD. štúdium, vek do 40 rokov, dobrá znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka. Bližišie informácie a prihlášky na  http://www.caorc.org/ alebo na adrese: Albright Institute of Archeological Research, P.O. Box 19096, Salah ed Din, 91 190 Jerusalem, Israel. Kontakt: Dr. Seymour Gitin,email: foxi@vms.huji.ac.il (18.2. 2002)

1.4. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na výskumné štipendium Nadácie Andrewa W. Mellona v Taliansku, určené pre mladých vedcov. Štipendium zahŕňa aj cestovné náklady a zdravotnú starostlivosť. Kritéria výberu: ukončené PhD. štúdium, vek do 40 rokov, dobrá znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka. Bližišie informácie a prihlášky na  http://www.caorc.org/ alebo na adrese: American Academy in Rome, Via Angelo Masina 5, 00 153 Rome, Italy. Kontakt: Ms. Karen Rose Gonon
http://www.ed.ac.uk/~iash/homepage.html  (18.2.2002)

1.4.2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendiá Berthy von Suttnerovej, určené absolventom všetkých krajín vo veku do 27 rokov, vo výnimočných prípadoch do 29 rokov na podporu doktorandského štúdia (okrem medicíny). Formuláre sú záujemcom k dispozícii na Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave, v SAIA-SCTS alebo na webstránke http://www.oead.ac.at/ alebo http://www.saia.sk/ Upozornenie: žiadosť predkladá rakúsky školiteľ! (6.2.2002)

31.3. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na štipendiá Slavic Research Center - Japonsko, určené špecialistom v oblasti slovanistiky. Slavic Research Center zabezpečí: spiatočnú letenku, finančnú podporu 498000-774000 jenov na mesiac, jednorázovú podporu 94000 jenov na služobné cesty po Japonsku, ubytovanie, príspevok na dennú dopravu. Prednosť majú uchádzači so stálym akademickým miestom alebo titulom PhD. Bližšie informácie na adrese: Foreign Visiting Fellowship Program, Slavic Research Center, Hokkaido University, Kita-9, Nishi-7, Kita-ku, Sapporo 060 0809 Japan, Tel.: 011 706 2388, email: src@slav.hokudai.ac.jp alebo http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/index-e.html   (18.2.2002)

31.3. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na výskumné štipendium Nadácie Andrewa W. Mellona v Škótsku, určené pre mladých vedcov. Štipendium zahŕňa aj cestovné náklady a zdravotnú starostlivosť. Kritéria výberu: ukončené PhD. štúdium, vek do 40 rokov, dobrá znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka. Bližišie informácie a prihlášky na  http://www.caorc.org/ alebo na adrese: The Institute of Advanced Studies in the Humatities, The University of Edinburg, Hope Park Square, Edinburg EH8 9NW, Scotland, Kontakt: prof. John Frow, http://www.msh-paris.fr/ (18.2.2002)

31. 3. 2002
Uzávierka podávania žiadostí na Institutte for Advanced Studies on Science, Technology and Society v Grazi, Rakúsko, ktorý ponúka na rok 2002/2003 päť (5) štipendií pre dizeratčné práce, habilitačné práce alebo výskumné projekty, ktoré sa zaoberajú interakciou medzi vedou, technológiou a spoločnosťou.   Viac informácií: http://www.ifz.tu-graz.ac.at/kolleg alebo mailto:kolleg@ify.tu.gray.ac.at  (20.12. 2001)

31.3. 2002
Uzávierka podávania elektronických prihlášok a žiadostí o štipendiá do Španielska. Bližšie informácie o typoch štipendií, výške finančného príspevku atď. ako aj elektronické prihlášky sú k dispozícii na nasledujúcich adresách: http://www.aeci.es/, http://www.mae.es/, http://www.becasmae.com/  (5.3. 2002)
22.3. 2002
Uzávierka podávania žiadostí na štipendiá vyplývajúce z medzivládnych dohôd do Maďarska, určené pre študentov a doktorandov. Podmienky výberu: maďarksý jazyk, akceptačný list, študenti ukončené minimálne 4 semestre štúdia. Ministerstvo školstva hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, príplatok k štipendiu, prijímajúca strana hradí 7000 Ft/mesiac. Bližšie informácie na adrese: http://www.saia.sk/  (18.2.2002)

20.3. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na výskumné štipendium Nadácie Andrewa W. Mellona vo Francúzsku, určené pre mladých vedcov. Štipendium zahŕňa aj cestovné náklady a zdravotnú starostlivosť. Kritéria výberu: ukončené PhD. štúdium, vek do 40 rokov, dobrá znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka. Bližišie informácie a prihlášky na  http://www.caorc.org/ alebo na adrese: Maison des Sciences de L´Homme, 54 boulevard Raspail, 75270 Paris, France, kontakt: Ms. Olga Spilar http://www.msh-paris.fr/ (18.2.2002)

20.3. 2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendium Marie Curie pre partnerstvá v priemysle, určené mladým výskumníkom (do 35 rokov) v programe Environment a Growth,  Piateho rámcového programu (5RP).  .Komisia vyberá hosťovské inštitúcie a žiadateľ si podáva prihlášku priamo inštitúcii. Inštitúcia si vyberie zo žiadateľov a Komisia výber schvaľuje. Žiadateľ si hľadá hosťovskú inštutúciu cez nástroj na vyhľadávanie zo stránok na adrese: http://www.cordis.lu/improving/fellowships/home.htm#   (26.11. 2001)

15.3.  2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendiá pre univerzitných učiteľov, bývalých štipendistov Akcie a špeciálne štipendiá pre doktorandov a projekty programu Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní. akcia@saia.skhttp://www.saia.sk/http://www.oead.ac.st/  Podrobnejšie info (7.2. 2002)

15.3. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na štipendiá na letné jazykové kurzy, štipendiá na semestrálne alebo ročné študijné pobyty a štipendiá na krátkodobé výskumné pobyty Akcie Rakúsko – Slovensko. Prihlášky a podrobnosti sú na adrese: http://www.saia.sk/ Podrobné info aj tu. (8.2. 2002)

13.3.  2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendium Marie Curie pre partnerstvá v priemysle, určené mladým výskumníkom (do 35 rokov) v programe Human Potential,  Piateho rámcového programu (5RP).  .Komisia vyberá hosťovské inštitúcie a žiadateľ si podáva prihlášku priamo inštitúcii. Inštitúcia si vyberie zo žiadateľov a Komisia výber schvaľuje. Žiadateľ si hľadá hosťovskú inštutúciu cez nástroj na vyhľadávanie zo stránok na adrese: http://www.cordis.lu/improving/fellowships/home.htm#   (26.11. 2001)

11.3. 2002
Uzávierka pre podávanie prihlášok na štipendijný program Lane Kirklanda do Poľska. Cieľom štipendia je umožniť štúdium a porovnanie poľských skúseností v procese transformácie hospodárstva a politického systému so skúsenosťami v krajinách strednej a východnej Európy. Kritéria výberu: vek do 35 rokov, aktívna účasť v profesionálnom a spoločenskom živote, vysokoškolské vzdelanie, znalosť poľštiny. Fullbrightova komisia v Poľskú hradí mesačné štipendium 500 USD, ubytovanie, študijné poplatky, poistenie, cestovné a iné. Bližšie informácie na adrese: Fulbrightova komisia, Levická 3, 821 02 Bratislava, Tel.: 5542 5606, http://www.fulbright.edu.pl/ , http://www.fulbright.sk/  alebo fulbright@fulbright.edu.pl  (18.2.2002)

8.3. 2002
Uzávierka pre podávanie prihlášok na štipendiá vyplývajúce z medzivládnych dohôd do Ruska.Bližšie informácie na adrese: http://www.saia.sk/   (18.2. 2002)

6.3. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na výskumné štipendium Nadácie Andrewa W. Mellona v Turecku, určené pre mladých vedcov. Štipendium zahŕňa aj cestovné náklady a zdravotnú starostlivosť. Kritéria výberu: ukončené PhD. štúdium, vek do 40 rokov, dobrá znalosť francúzskeho alebo anglického jazyka. Bližišie informácie a prihlášky na  http://www.caorc.org/ alebo na adrese: American Research Institute in Turkey, Can F. Kenedi Cad No. 146/4, Gazi Osman Pasa, Ankara 06700, Turkey. Kontakt: Dr. Toni Cross, email: arit-o@tr-net.net.tr  (18.2.2002)

3.3. 2002
Uzávierka pre podávanie prihlášok na Fulbrightove letné semináre amerických štúdií, určené predovšetkým pre jednotlivcov, ktorí pracujú na osnovách výučby amerických štúdií, pripravujú tématické publikácie alebo zavádzajú výučbu amerických štúdií ako predmet. Bližšie informácie a prihlášky: Fulbrightova Komisia, Levická 3, 821 08 Bratislava, Tel.: 5542 5606, http://www.fulbright.sk/,  e-mail: office@fulb.sanet.sk

1.3. 2002
Uzáierka podávania prihlášok na štipendiá Ernsta Macha určené pre absolventov a mladých vedeckých pracovníkov vo veku od 19 do 35 rokov na 2 až 9 mesiacov, absolventi VŠ 940,- EUR/mesiac, ukončené PhD 1040,- EUR/mesiac. Prihlášky sú k dispozícii na Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave, v SAIA-SCTS alebo na webstránke http://www.oead.ac.at/ alebo http://www.saia.sk/. Podrobnejšie info. (6.2. 2002)

1.3. 2002
Uzávierka podávania žiadostí o štipendiá Franza Werfela určené mladým univerzitným učiteľom nemeckého jazyka a rakúskej literatúry. Štipendium  1040.-EUR/mesiac a príspevok na knihy 73.- EUR sa udeľuje na 4 -9 mesiacov,   predĺženie možné až na 18 mesiacov. Prihlášky sú na Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave, v SAIA-SCTS alebo na webstránke http://www.oead.ac.at/,   alebo http://www.saia.sk/Podrobnejšie info. (7.2. 2002) 

1.3. 2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky určené na spracovanie špecificky rakúskej témy pre študentov a absolventov, ktorí pracujú na diplomovej alebo dizertačnej práci, vek 19 - 35 rokov. PhD 1 040 EUR/mesiac, študenti a absolventi VŠ 940 EUR/mesiac. Prihlášky sú k dispozícii na Rakúskom veľvyslanectve v Bratislave, v SAIA-SCTS alebo na webstránke http://www.oead.ac.at/ alebo http://www.saia.sk/   (6.2.2002)

28.2. 2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o priemyselné štipendium Marie Curie pre partnerstvá v priemysle, určené mladým výskumníkom (do 35 rokov) v programe IST Piateho rámcového programu (5RP).  .Komisia vyberá hosťovské inštitúcie a žiadateľ si podáva prihlášku priamo inštitúcii. Inštitúcia si vyberie zo žiadateľov a Komisia výber schvaľuje. Žiadateľ si hľadá hosťovskú inštutúciu cez nástroj na vyhľadávanie zo stránok na adrese: http://www.cordis.lu/improving/fellowships/home.htm#   (26.11. 2001)

28.2. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na štipendiá Francúzskej vlády. Francúzska vláda každoročne udeľuje jazykové štipendiá, vedecké štipendiá, štipendiá pre neštudentov, umelecké štipendiá, audiovizuálne štipendiá. Bližšie informácie na adrese: http://www.saia.sk/   alebo mailto:culturel@france.sk (14.2.2002)

28.2. 2002
Uzávierka podávania prihášok na cenu "Werner von Siemens Excellence Award" - štipendijná podpora študijného pobytu na univerzitách v Nemecku. Podrobné informácie a prihláška na adrese: http://www.siemens.sk/spolocnost/award/award.php?id=487   (27.11.2001)

28.2. 2002
Uzávierka pre podanie prihlášky na jedno jednoročné (možné predĺženie) štipendium 184 000 YEN/mesiac a cestovné japonskej vlády (Monbukagasho) pre mladého absolventa university na výskumný program v roku 2002 na univerzite v Kanazawe v Japonsku. (Podklady a prihláška sú na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu). (13.2. 2002)
27.2. 2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí na semestrálne štipendiá vyplyvajúce z medzivládnych dohôd do Českej republiky. Ministerstvo školstva hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť, prijímajúca strana hradí štúdium, ubytovanie stravovanie, štipendium vo vyške 4000-4500 CZK/mesačne a zdravotnú starostlivosť. Bližšie informácie na adrese: http://www.saia.sk/   (14.2.2002)

25.2. 2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí na výskumné štipendiá Nádácie Andrewa W. Mellona v Španielsku,učené pre mladých vedcov do 40 rokov s dobrou znalosťou francúzskeho alebo anglického. Štipendium zahŕňa aj cestovné náklady a zdravotnú starostlivosť. Bližšie informácie a prihlášky na adrese: http://www.caorc.org/   (14.2.2002)

15.2. 2002
Uzávierka pre zasielanie žiadostí absolventov vysokých škôl a mladých akademikov k účasti na programe Nemeckého spolkového snemu pre praktikantov (Internationale Parlaments - Praktika), ktorý bude prebiehať  v období 1.3. - 31.7. 2003. Ubytovanie na študentskej ubytovni, mesačné štipendium 511.- EUR. Podrobné informácie a žiadosti sú na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu. (23.11.2001)

20. 1. 2002
Uzávierka pre zaslanie prihlášky na Kanazawa University v Japonsku, ktorá ponúka 6 štipendií (185 000.- JPY/mesiac, spiatočná letenka, 25 000.- JPY po príchode na prvé náklady a 80% zdravotného poistenia) japonskej vlády pre Ph.D. študentov na špeciálny medzinárodný kurz Fakulty prírodných vied a technológie na obdobie od 1. októbra 2002 do 30.9. 2005. Podrobná informačná brožúrka je na oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu. (10.12. 2001)

15.1. 2002
Uzávierka podávania prihlášok na štipendijný študijný pobyt na Kanazawa University v Japonsku. Prihláška je pre 2 (dvoch) študentov STU, ktorí budú študovať od októbra 2002 na dobu 6 alebo 12 mesiacov so štipendiom vo výške 80 000 JPY/mesiac. Ide o štúdium japonskej kultúry v japončine a hlavných predmetov v angličtine. Ďalšie podrobnosti možno získať na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU. (29.11.2001)

9.1. 2002
Uzávierka pre podávanie žiadostí o štipendium Marie Curie pre partnerstvá v priemysle, určené mladým výskumníkom (do 35 rokov) v programe Nuclear Energy,  Piateho rámcového programu (5RP).  .Komisia vyberá hosťovské inštitúcie a žiadateľ si podáva prihlášku priamo inštitúcii. Inštitúcia si vyberie zo žiadateľov a Komisia výber schvaľuje. Žiadateľ si hľadá hosťovskú inštutúciu cez nástroj na vyhľadávanie zo stránok na adrese: http://www.cordis.lu/improving/fellowships/home.htm   (26.11. 2001)