Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

Rektorát, Ústav manažmentu

1. Správa registra IP adries, pridelených fakulte alebo súčasti univerzity Ing. Tomáš Volenský, PhD.
2. Autorizácia prístupu do lokálnej siete fakulty/súčasti Ing. Tomáš Volenský, PhD.
3. Autorizácia prístupu do WIFI siete fakulty/súčasti a do EDUROAM Ing. Tomáš Volenský, PhD.
4. Zabezpečenie inštalácie, prevádzky a údržby pracovných staníc Miloslav Kráľ, Bc. Martin Miklian, Štefan Štujber, Juraj Kiapeš, Marián Lancík
5. Zabezpečenie kontroly používania licencií inštalovaných SW produktov Ing. Jozef Kicko
6. Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany prístupu do pracovných staníc, vrátane ochrany proti škodlivému SW Bc. Martin Miklian, Štefan Štujber, Ing. Jozef Kicko, Ing. Rudolf Šlavka
7. Identifikácia, riešenie a nahlasovanie sieťových incidentov, vrátane neoprávneného použitia hesiel Ing. Tomáš Volenský, PhD., Ing. Rudolf Šlavka

Stavebná fakulta

1. Správa registra IP adries, pridelených fakulte alebo súčasti univerzity Ing. Pavol Giertli, Ing. Erik Szlaur
2. Autorizácia prístupu do lokálnej siete fakulty/súčasti Ing. Pavol Giertli, Ing. Erik Szlaur
3. Autorizácia prístupu do WIFI siete fakulty/súčasti a do EDUROAM Ing. Pavol Giertli, Ing. Martin Haburaj
4. Zabezpečenie inštalácie, prevádzky a údržby pracovných staníc Ing. Alexander Molnár, Ondrej Lisoň
5. Zabezpečenie kontroly používania licencií inštalovaných SW produktov Ing. Pavol Giertli, Ing. Martin Haburaj
6. Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany prístupu do pracovných staníc, vrátane ochrany proti škodlivému SW Ing. Alexander Molnár, Ondrej Lisoň
7. Identifikácia, riešenie a nahlasovanie sieťových incidentov, vrátane neoprávneného použitia hesiel Ing. Pavol Giertli, Ing. Erik Szlaur

Strojnícka fakulta

1. Správa registra IP adries, pridelených fakulte alebo súčasti univerzity Imrich Mandák
2. Autorizácia prístupu do lokálnej siete fakulty/súčasti Imrich Mandák
3. Autorizácia prístupu do WIFI siete fakulty/súčasti a do EDUROAM Imrich Mandák
4. Zabezpečenie inštalácie, prevádzky a údržby pracovných staníc Ing. Miroslav Horvát, PhD., Bc. Marek Toráň
5. Zabezpečenie kontroly používania licencií inštalovaných SW produktov Ing. Miroslav Horvát, PhD., Bc. Marek Toráň
6. Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany prístupu do pracovných staníc, vrátane ochrany proti škodlivému SW Ing. Miroslav Horvát, PhD., Imrich Mandák
7. Identifikácia, riešenie a nahlasovanie sieťových incidentov, vrátane neoprávneného použitia hesiel Imrich Mandák

Fakulta elektrotechniky a informatiky

1. Správa registra IP adries, pridelených fakulte alebo súčasti univerzity Ing. Jaroslav Fekete
2. Autorizácia prístupu do lokálnej siete fakulty/súčasti Ing. Mirko Mego
3. Autorizácia prístupu do WIFI siete fakulty/súčasti a do EDUROAM Ing. Mirko Mego
4. Zabezpečenie inštalácie, prevádzky a údržby pracovných staníc Ing. Mirko Mego - učebne, Matej Méheš - zamestnanci dekanátu, ústavy vo svojej kompetencii
5. Zabezpečenie kontroly používania licencií inštalovaných SW produktov Ing. Mirko Mego
6. Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany prístupu do pracovných staníc, vrátane ochrany proti škodlivému SW Ing. Mirko Mego - učebne, Matej Méheš - zamestnanci dekanátu
7. Identifikácia, riešenie a nahlasovanie sieťových incidentov, vrátane neoprávneného použitia hesiel Ing. Jaroslav Fekete

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

1. Správa registra IP adries, pridelených fakulte alebo súčasti univerzity Ing. Marián Hvolka
2. Autorizácia prístupu do lokálnej siete fakulty/súčasti Ing. Marián Hvolka
3. Autorizácia prístupu do WIFI siete fakulty/súčasti a do EDUROAM Ing. Marián Hvolka
4. Zabezpečenie inštalácie, prevádzky a údržby pracovných staníc Ing. Marián Hvolka
5. Zabezpečenie kontroly používania licencií inštalovaných SW produktov Ing. Marián Hvolka
6. Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany prístupu do pracovných staníc, vrátane ochrany proti škodlivému SW Ing. Marián Hvolka
7. Identifikácia, riešenie a nahlasovanie sieťových incidentov, vrátane neoprávneného použitia hesiel Ing. Marián Hvolka

Fakulta architektúry

1. Správa registra IP adries, pridelených fakulte alebo súčasti univerzity Viera Slivková
2. Autorizácia prístupu do lokálnej siete fakulty/súčasti Ing. Ján Lajčák
3. Autorizácia prístupu do WIFI siete fakulty/súčasti a do EDUROAM Ing. Ján Lajčák
4. Zabezpečenie inštalácie, prevádzky a údržby pracovných staníc Michal Vuck-Wolf, Bc. Daniel Vargončík
5. Zabezpečenie kontroly používania licencií inštalovaných SW produktov Michal Vuck-Wolf, Bc. Daniel Vargončík
6. Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany prístupu do pracovných staníc, vrátane ochrany proti škodlivému SW Michal Vuck-Wolf, Bc. Daniel Vargončík
7. Identifikácia, riešenie a nahlasovanie sieťových incidentov, vrátane neoprávneného použitia hesiel

Ing. Peter Šedivý

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave

1. Správa registra IP adries, pridelených fakulte alebo súčasti univerzity Ing. Matej Hýroš
2. Autorizácia prístupu do lokálnej siete fakulty/súčasti Ing. Matej Hýroš
3. Autorizácia prístupu do WIFI siete fakulty/súčasti a do EDUROAM Ing. Matej Hýroš
4. Zabezpečenie inštalácie, prevádzky a údržby pracovných staníc Dávid Baričič, Ing. Vladimír Pribila, Ivan Zachar, Bc. Richard Kondel, Ing. Matej Hýroš
5. Zabezpečenie kontroly používania licencií inštalovaných SW produktov Ing. Matej Hýroš, Dávid Baričič
6. Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany prístupu do pracovných staníc, vrátane ochrany proti škodlivému SW Dávid Baričič, Ing. Vladimír Pribila, Ivan Zachar, Bc. Richard Kondel, Ing. Matej Hýroš
7. Identifikácia, riešenie a nahlasovanie sieťových incidentov, vrátane neoprávneného použitia hesiel Ing. Matej Hýroš

Fakulta informatiky a informačných technológií

1. Správa registra IP adries, pridelených fakulte alebo súčasti univerzity Ing. Branislav Steinmüller
2. Autorizácia prístupu do lokálnej siete fakulty/súčasti Ing. Branislav Steinmüller
3. Autorizácia prístupu do WIFI siete fakulty/súčasti a do EDUROAM Ing. Dušan Malina, Ing. Branislav Steinmüller
4. Zabezpečenie inštalácie, prevádzky a údržby pracovných staníc Ing. Roman Stovíček, PhD.
5. Zabezpečenie kontroly používania licencií inštalovaných SW produktov - licencie v rámci programu Azure Dev Tools for Teaching - Ing. Dušan Bernát, PhD.
- licencie Enterprise Architect Academic Edition - Ing. Roman Stovíček, PhD.
- licencie na SW inštalovaný vo výskumných laboratóriách - vedúci laboratória
- licencie na SW inštalovaný individuálne na počítače zamestnancov a PhD. študentov - príslušný zamestnanec resp. PhD. študent
6. Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany prístupu do pracovných staníc, vrátane ochrany proti škodlivému SW Ing. Roman Stovíček, PhD.
7. Identifikácia, riešenie a nahlasovanie sieťových incidentov, vrátane neoprávneného použitia hesiel Ing. Branislav Steinmüller

Účelové zariadenie Študentské domovy a jedálne

1. Správa registra IP adries, pridelených fakulte alebo súčasti univerzity Peter Matúšek, Ján Karabínoš
2. Autorizácia prístupu do lokálnej siete fakulty/súčasti Peter Matúšek, Ján Karabínoš
3. Autorizácia prístupu do WIFI siete fakulty/súčasti a do EDUROAM Peter Matúšek, Ján Karabínoš
4. Zabezpečenie inštalácie, prevádzky a údržby pracovných staníc Peter Matúšek, Ján Karabínoš
5. Zabezpečenie kontroly používania licencií inštalovaných SW produktov Peter Matúšek, Ján Karabínoš
6. Zabezpečenie bezpečnosti a ochrany prístupu do pracovných staníc, vrátane ochrany proti škodlivému SW Peter Matúšek, Ján Karabínoš
7. Identifikácia, riešenie a nahlasovanie sieťových incidentov, vrátane neoprávneného použitia hesiel Peter Matúšek, Ján Karabínoš