Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky
 • IS STU
   

  Prevádzka informačného systému sa realizuje na 3 úrovniach:

  1.   Celouniverzitná úroveň - prevádzky je vyriešená v podsystéme MAJETOK a  PERSON PRO na serveri  ORACLE verzia 7. Užívateľský prístup je realizovaný z fakúlt cez kvalitnú 100Mb sieť. 

  2.   Fakultná úroveň - sa používa v podsystémoch ISF, Účtovníctvo a financie, Študent a Uchádzač. Aplikácie využívajú fakultné servre typu  NOVELL a fakultnú sieťovú infraštruktúru.

  3.   Lokálna úroveň - softvérové riešenia využívané len na niektorých pracoviskách; program MTZ, Telefóny, Investície a Evidencia drobného majetku.

 • IS fakúlt