Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky
  • DEC50 - nameserver pre zónu Vazovova-Mýtna, ftp server, mailserver
  • ANS2 - licenčný server SW ANSYS, MATLAB a LabView pre všetky fakulty a ústavy STU
  • GABCIK - server siete ÚZ Gabčíkovo (umiestnený v Gabčíkove)
  • AKTUAL - server pre aktualizáciu  OS Windows a antivírusového programu NOD32
  • ANSMAT - www, php, ftp server pre sťahovanie  inštalačného SW ANSYS a MATLAB
  • FreePBX - SIP server pre IP telefóny
  • PRISTUP - prístupový systém pre pracoviská Rektorátu na Vazovovej ul.
  • KREDIT 7 - server stravovacieho systému prevádzkovaného na fakultách a v študentských jedálňach
  • ZALMIS - zálohovací server pre MIS