Prejsť na obsah
Centrum výpočtovej techniky

STU prevádzkuje dve Cisco TelePresence zariadenia, ktoré umožňujú videokonferencie vo vysokom rozlíšení.

Podporované protokoly: H.323, SIP, RTP
Video: H.264, 720p, 1080p
Cisco TelePresence System 3010 Data Sheet
Cisco TelePresence MX300 Data Sheet

Prevádzkový poriadok videokonferenčných zariadení

Pred plánovaným využitím videokonferenčných zariadení je nevyhnutné v dostatočnom predstihu zarezervovať zariadenie:

 • najmenej 3 pracovné dni pred plánovaným termínom formou e-mailovej správy oznámiť správcovi zariadenia presný dátum a čas začiatku telekonferencie, ako aj jej plánované trvanie;
 • uviesť kontaktnú osobu za STU, jej telefón a e-mail;
 • uviesť všetky potrebné údaje o protistrane (kontaktná osoba a jej telefón a e-mail, pracovná doba, SIP URL alebo iná adresa ich zariadenia);
 • v prípade, že protistrana je zapojená do Národnej teleprezentačnej infraštruktúry CVTI SR (NTI) postačuje jej číselný identifikátor vo forme TELE-xyz alebo SIP adresa cvtiXYZ@tp.cvtisr.sk;
 • uviesť, či sa požaduje testovacie spojenie s protistranou (nutné pri doteraz neotestovaných kontaktoch, pri overených kontaktoch alebo kontaktoch z NTI nie je testovacie spojenie potrebné).

Telekonferenčný hovor naplánovaný a zarezervovaný cez Kalendár rezervácii NTI bude v čase plánovaného začiatku vytočený automaticky.

Zoznam zariadení a ich umiestnenia

 1. Rektorát STU
  Vazovová 5
  812 43 Bratislava

  1.1 telekonferenčná miestnosť A118, prízemie (TELE-501)
  Typ: Cisco TelePresence System 3010
  Číslo: 9501
  SIP: cvti501@tp.cvtisr.sk

  1.2 zasadačka rektorátu, 3. posch. (TELE-132)
  Typ: Cisco TelePresence MX300
  Číslo: 9132
  SIP: 
  cvti132@tp.cvtisr.sk

  Správca:
  Ing. Rudolf Šlavka, (rudolf.slavka@stuba.sk)
  Ing. Tomáš Volenský, PhD. (tomas.volensky@stuba.sk)
  Juraj Kiapeš, (juraj.kiapes@stuba.sk)

 2. Materialovotechnologická fakulta v Trnave
  Ulica Jána Bottu č. 2781/25,
  917 24 Trnava

  miestnosť 129, 2. posch. (TELE-502)
  Typ: Cisco TelePresence System 1100
  Číslo: 9502
  SIP: cvti502@tp.cvtisr.sk

  Správca:
  Ing. Matej Hýroš, (matej.hyros@stuba.sk)


Národná Teleprezentačná Infraštruktúra (NTI) CVTI

https://www.tp.cvtisr.sk
Kalendár rezervácii NTI
Návod ako začať vytvárať a rezervovať videokonferencie
Zoznam organizácií a ich telekonferenčných miestností zapojených NTI
Komunikácia s použitím počítača alebo smartphonu prostredníctvom Cisco Webex Teams

Communication with NTI platform using Cisco Webex Teams