Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

1. Prihláška na Erasmus+ pracovnú stáž (SK; EN)

2. Learning Agreement for Traineeship

2. Akceptačný list 

2. Tlačivo o osobnom účte študenta 

3. Tlačivo s údajmi o kontaktnej osobe/osobách v prípade núdze 

4. Kópia povinného zdravotného poistenia 

5. Kópia komerčného poistenia uzavretého na celú dĺžku pobytu (napr. erapo)

    Poistenie musí obsahovať: 

  • liečebné náklady 
  • úrazové poistenie 
  • poistenie zodpovednosti za škodu 

6. Potvrdenie o trvaní mobility

7. Žiadosť o predĺženie mobility 

8. Traineeship certificate