Prejsť na obsah
Ústav manažmentu

EYES (Emerging Young EntrepreneurS) - Rozvíjanie podnikateľských zručností na Slovensku a v Maďarsku

Eyes

Špecifickým cieľom projektu EYES (www.skhu.eu) je dosiahnuť kohéziu a konkurencieschopnosť slovensko-maďarského prihraničného regiónu zlepšením pracovných príležitostí a podporou inštitucionálnej spolupráce a spolupráce medzi ľuďmi. Medzinárodný projekt sa realizuje  partnerstvom Budapest Enterprise Agency, Slovenskej technickej univerzity v Bratislave a HEPA Hungarian Export Promotion Agency Nonprofit Company Limited by Shares.

Cieľom projektu EYES je zlepšiť podnikateľského ducha a podnikateľské zručnosti na Slovensku a v Maďarsku posilnením cezhraničnej spolupráce organizácií pre rozvoj podnikania a výmenou osvedčených postupov a skúseností pri podpore mladých podnikateľov. Výsledkom projektu budú mladí ľudia povzbudení k tomu, aby začali vlastné podnikanie na oboch stranách slovensko-maďarskej hranice. Ďalšou myšlienkou je vyvinúť a implementovať komplexnú metódu vzdelávania mimo tradičné postupy, ktorá sa dá rozširovať v oboch krajinách a aj mimo nich. V rámci projektu sa bude konať celý rad cezhraničných podujatí, vrátane súťaží pre začínajúce podniky - startupy/ inovatívne nápady, s cieľom dosiahnuť nadkritickú masu mladých ľudí s podnikateľským duchom a zručností.

Eyes

Edukačné videoprezentácie

Články a oznamy

Pozvánky na podujatia na Slovensku:

Audiosúbory

Partneri projektu:

Budapest Enterprise Agency

1072 Budapest, Rákóczi út 18.

www.bvk.hu

Slovenská Technická univerzita v Bratislave

Vazovova 5, Bratislava, 81243, Slovakia

www.stuba.sk

HEPA Hungarian Export Promotion Agency

Nonprofit Company Limited by Shares

1095 Budapest, Ipar u. 5.

http://kereskedohaz.hu

Tento projekt je realizovaný s podporou Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Obsah projektu nemusí nevyhnutne predstavovať oficiálne stanovisko Európskej únie.