Prejsť na obsah
Výskum

NGN laboratórium
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU

Katedra/ústav:     Ústav telekomunikácií
Kontaktná osoba: prof. Ing. Ivan Baroňák, PhD.
Kontakt:              02-6827 9604
e-mail:                 ivan.baronak@stuba.sk
web stránka:        http://www.ut.fei.stuba.sk/cms/

Charakteristika

Laboratórium je zamerané na moderné NGN technológie. V rámci projektov Centier excelentnosti SMART I a II bola v laboratóriu vybudovaná plnohodnotná IP Multimedia Subsystem (IMS) technológia zahŕňajúca prístupovú, riadiacu aj aplikačnú vrstvu modelu NGN.


Projekty:

Laboratórium vzniklo v rámci riešenia projektov:

  • Podpora budovania centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby (2009-2011) - ITMS 26240120005
  • Podpora budovania Centra excelentnosti pre Smart technológie, systémy a služby II (2010-2013) - ITMS 26240120029

 

Fotografie

Na vybudovanej technológii je možné vykonávať výskum v oblasti moderných telekomunikačných sietí a služieb. Aplikačný server umožňuje vyvíjať nové telekomunikačné služby.