Prejsť na obsah
Výskum

DomovLaboratóriá automobilovej mechatroniky
Fakulta elektrotechniky a informatiky STU
Katedra/ústav:       Ústav automobilovej mechatroniky (ÚAMT)
                                                        Kontaktná osoba:  prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD.
                                                        Kontakt:                   02-6029 1771
                                                        e-mail:                      mikulas.huba@stuba.sk 
                                                        web stránka:           http://uamt.fei.stuba.sk/web/
                                                        Leták

Charakteristika:

Ústav automobilovej mechatroniky (ÚAMT) na FEI STU zabezpečuje výskum, vývoj a vzdelávanie v oblasti aplikovanej a automobilovej mechatroniky, elektromobility a riadenia mechatronických systémov.
Na základe synergie a integrácie mechanických, elektronických, informačných, komunikačných a riadiacich technológií realizuje výskum, vývoj a výučbu komplexných mechatronických systémov. Ústav automobilovej mechatroniky má štyri oddelenia: Oddelenie aplikovanej mechaniky a mechatroniky; Oddelenie informačných, komunikačných a riadiacich technológií; Oddelenie elektroniky, mikropočítačov a PLC systémov; Oddelenie E-mobility, automatizácie a pohonných systémov.
Výskum, pedagogika a spolupráca s praxou sa realizujú v nasledujúcich laboratóriách a učebniach ústavu: 

 • Združené laboratóriá a učebne automobilovej mechatroniky a elektromobility (podporené spoločnosťami Volkswagen Slovakia, a. s., Schneider Electric Slovakia, s. r. o., PSA Peugeot Citroën Slovakia) 
 • Laboratóriá počítačového modelovania a simulácií, a experimentálnej mechatroniky 
 • Laboratórium modelovania a riadenia mechatronických systémov 
 • Laboratórium autonómnych mechatronických systémov 
 • Interaktívne on-line laboratórium

Prístrojové vybavenie:

 • Demonštračné výučbové moduly pre automobilovú mechatroniku a elektromobilitu.
 • Počítačové systémy, CAD-CAE podporné softvérové systémy: ANSYS, MSC ADAMS, CATIA, Solid-Edge, AutoCad, Matlab-Simulink, Labview, MATHEMATICA. 
 • Pohonné systémy elektromobilov. Trakčné – pohonné systémy a napájacie elektrické energetické systémy. Výučbové elektronické modely pre automobilovú mechatroniku. Systémy palivových článkov a ich riadiace a diagnostické systémy. 
 • Diagnostické moduly pre automobilovú mechatroniku a elektromobilitu. Hybridný elektronický modul automobilu. Elektronický modul ABS. Elektronický modul spaľovacieho motora. Elektronický modul pre komunikácie v automobiloch. 
 • Biomechatronický modulárny elektronický a softvérový systém. 
 • Prístroje na meranie materiálových vlastností, deformácie a mechanických napätí, a dynamických vlastností mechatronických prvkov a systémov. 
 • Automobily a elektromobily (Pegueot 206, Kia, VW E-Up).