Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium návrhu a testovania integrovaných obvodov a systémov
Fakulta Elektrotechniky a informatiky STU

Ústav:                  Ústav elektroniky a fotoniky
Kontaktná osoba:  prof. Ing. Viera Stopjaková, PhD.
Kontakt:               02-6029 1149
e-mail:                  viera.stopjakova@stuba.sk

Charakteristika:

Technické vybavenie/zariadenia

  • Návrhársky softvér (kompatibilný s vybavením komerčných firiem - CADENCE, MENTOR GRAPHICS, SYNOPSYS, CST Microwave) a meracia technika
  • Prístup k najmodernejším polovodičovým technológiám s rozmerom hradla tranzistora pod 100 nm (CMOS, BiCMOS)

Technológie

  • Technológie s rozmerom hradla tranzistora pod 100 nm (CMOS, BiCMOS)

Servis/služby

  • Návrh/integrácia obvodov a systémov napr. pre  inteligentné mikrosenzory, predspracovanie snímaných signálov priamo na čipe, mobilné biomedicínske zariadenia (biomonitorovacie systémy, neuročipy a neuroprotézy), monitorovanie spotreby energie, zberače energie na čipe, atď

  • Vývoj metodík testovania zmiešaných integrovaných obvodov a systémov priamo na čipe (parametrické testovacie techniky, využitie umelých neurónových sietí v diagnostike IO) 

Vzdelávanie 

  • Komplexný vzdelávací proces zameraný na návrh a testovanie integrovaných obvodov

  

Fotografie:


Obr.1: SMART integrovaný systém pre mobilné aplikácie