Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium elektrofyzikálneho modelovania a simulácie
Fakulta Elektrotechniky a informatiky STU

Ústav:                  Ústav elektroniky a fotoniky
Kontaktná osoba:  Ing. Aleš Chvála, PhD.
Kontakt:               02-6029 1373
e-mail:                  ales.chvala@stuba.sk

Charakteristika:

Technické vybavenie/zariadenia

  • PC Intel Core i7 2600 3.4GHz, 24GB RAM
  • PC Intel Core i7 2600 3.4GHz, 24GB RAM
  • PC Intel Core i7 3770 3.4GHz, 32GB RAM
  • PC Intel Core i7 930 3.5GHz, 6GB RAM

Technológie

  • 10 x licencia Synopsys TCAD Sentaurus
  • 20 x licencia HSPICE

Servis/služby

  • Návrh, analýza a optimalizácia polovodičových štruktúr a systémov podporená simuláciou a modelovaním

Vzdelávanie 

  • Možnosť vzdelávať a podieľať sa na riešení medzinárodných projektov pri spolupráci domácich a zahraničných partnerov pri riešení úloh návrhu, analýzy a optimalizácii pokrokových polovodičových štruktúr

 

Fotografie: 


Obr.1: Rozdelenie teploty v štruktúreObr.2: Charakterizácia parametrov bipolárneho tranzistora (BJT)