Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium lekárskej a aplikovanej elektroniky
Fakulta Elektrotechniky a informatiky STU

Ústav:                  Ústav elektroniky a fotoniky
Kontaktná osoba:  Ing. Martin Donoval, PhD.
Kontakt:               02-6029 1658
e-mail:                  martin.donoval@stuba.sk

Charakteristika:

Technické vybavenie/zariadenia

 • Elektronické meracie a riadiace systémy pre návrh elektronických obvodov a biometrických zariadení
 • UIS multipulzný tester
 • Biometrické snímacie zariadenia pre bezdrôtové snímanie EKG
 • Stabilometrická platňa
 • CnC frézovacie zariadenie
 • Poloautomatická osádzačka elektronických obvodov - PCB
 • Pec na zapekanie PCB
 • Vybavenie pre realizáciu a analýzu elektronických systémov

Technológie

 • Súčasné moderné návrhové a konštrukčné metódy na výrobu elektronických obvodov a biometrických zariadení.

Servis/služby

 • Vývoj mikroprocesorových systémov, biometrických systémov na meranie presných biometrických veličín, ako sú EKG, EMG, respiračná frekvencia a ďalšie. 
 • Vývoj presných meracích systémov na monitorovanie elektrických veličín. 
 • Vývoj elektronických a senzorických systémov 
 • Vývoj precíznych PCB, riadiacich systémov. 
 • Dátový prenos prostredníctvom bezdrôtových sietí, priemyselných zberníc, internetu. 
 • Realizácia aplikácií pre smart-telefóny, ktoré ovládajú bezdrôtové jednotky – napríklad senzorické systémy a prenášajú dáta na server. 
 • Príprava serverového riešenia na prijímanie a spracovanie dát.

Vzdelávanie v oblasti

 • návrhu elektronických obvodov a systémov, 
 • programovania mikroprocesorov, 
 • využitia moderných súčiastok, 
 • prípravy bezdrôtového prenosu, 
 • využitia analógových a digitálnych súčiastok.

 

Fotografie:


Obr.1: SMART elektronický systém na bezdrôtové biomonitorovanie  


Obr.2: Bezdrôtová biosenzorická aplikácia


Obr.3: ECG senzorická sonda- návrh a elektronika 


Obr.4: Dynamometrická platňa na rehabilitačné a diagnostické účely vyvinutá v laboratóriu