Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium organickej elektroniky
Fakulta Elektrotechniky a informatiky STU

Ústav:                  Ústav elektroniky a fotoniky
Kontaktná osoba:  doc.Ing. Martin Weis, PhD.
Kontakt:               02-6029 1858
e-mail:                  martin.weis@stuba.sk

Charakteristika:

Technické vybavenie/zariadenia

  • Vlastné zariadenie na pasiváciu organických elektronických štruktúr a tvorbu tenkých izolačných vrstiev, ktoré umožňuje dosahovať o rád tenšie homogénne izolačné vrstvy ako komerčne dostupné technológie (v jednom laboratóriu je realizovateľná komplexná technológia prvkov organickej elektroniky)

Technológie

  • Zameranie na prípravu a charakterizáciu elektronických prvkov, ako sú organické svetlo-emitujúce diódy (OLED) alebo organické poľom riadené tranzistory (OFET)

Servis/služby

  • Návrh, príprava, testovanie a analýza organických elektronických prvkov, ako sú organické svetlo-emitujúce diódy (OLED) alebo organické poľom riadené tranzistory (OFET).
  • Aplikácie v oblasti integrovanej organickej elektroniky, flexibilnej elektroniky, organickej senzoriky, alebo aj organickej optoelektroniky. Výskum organických solárnych článkov

Vzdelávanie

  • Komplexný vzdelávací proces zameraný na návrh, prípravu, testovanie a analýzu organických elektronických prvkov, ako sú organické svetlo-emitujúce diódy (OLED) alebo organické poľom riadené tranzistory (OFET).

 

Fotografie:


Obr.1: Organické LEDky


Obr.2: Organická LEDka (OLED)


Obr.3: Depozičný systém na prípravu organických elektronických prvkov