Prejsť na obsah
Výskum

Laboratórium tepelných tokov, ťažké laboratória, miestnosť číslo 301
Materiálovotechnologická fakulta STU v Bratislave

Katedra/ústav:     Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Kontaktná osoba: prof. Ing. Karol Balog, PhD.
Kontakt:              0918 646 041
e-mail:                 karol.balog@stuba.sk

Charakteristika:

V laboratóriu sa nachádza kónický kalorimeter. Kónický kalorimeter (Obr. 1, Obr. 2) je zariadenie určené na stanovenie rýchlosti uvoľňovania tepla z materiálov na základe sledovania spotreby kyslíka. Čas do iniciácie plameňového horenia je možné sledovať pri zaťažení skúšobných vzoriek tepelným tokom do 100 kW.m-2. Zariadením je ďalej možné meranie koncentrácií oxidu uhličitého a oxidu uhoľnatého počas namáhania pri malorozmerových skúškach. Taktiež je určený na sledovanie tvorby tepla a dymu pri horení a rýchlosti úbytku hmotnost. Meranie na kónickom kalorimetri sa uskutočňuje podľa technickej normy.

 

Projekt:

  • ITMS 26220120048. CE pre vývoj a aplikáciu progresívnych diagnostických metód pri spracovaní kovových a nekovových materiálov

 

Publikácie:

  • Martinka, Jozef - Hroncová, Emília - Chrebet, Tomáš - Balog, Karol: A comparison of the Behaviour of Spruce Wood and Polyolefins During the Test on the Cone Calorimeter. - APVV 0353-11. - registrovaný: Scopus. In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 726-731 : The 2rd International Conference on Energy and Environmental Protection (ICEEP 2013), 19 - 21 April 2013, Guilin, China (2013), s. 4280-4287
  • Martinka, Jozef - Chrebet, Tomáš - Kráľ, Ján - Balog, Karol: An examination of the behaviour of thermally treated spruce wood under fire conditions. In: Wood Research. - ISSN 1336-4561. - Vol. 58, No. 4 (2013), s. 599-606
  • Martinka, Jozef - Hroncová, Emília - Chrebet, Tomáš - Balog, Karol: Posúdenie požiarneho rizika termicky modifikovaného smrekového dreva. - APVV 0353-11. - registrovaný: Scopus. In: Acta Facultatis Xylologiae Zvolen. - ISSN 1336-3824. - Roč. 55, č. 2 (2013), s. 117-128
  • Martinka, Jozef - Hroncová, Emília - Chrebet, Tomáš - Balog, Karol: A comparison of the Behaviour of Spruce Wood and Polyolefins During the Test on the Cone Calorimeter. - APVV 0353-11. - registrovaný: Scopus. In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 726-731 : The 2rd International Conference on Energy and Environmental Protection (ICEEP 2013), 19 - 21 April 2013, Guilin, China (2013), s. 4280-4287
  • Martinka, Jozef - Chrebet, Tomáš - Zachar, Martin - Balog, Karol: Posúdenie vplyvu veku dubového dreva na jeho požiarne riziko. In: FIRECO 2013 : X. medzinárodná konferencia.Ochrana pred požiarmi. Trenčín, SR, 2. - 3. máj 2013. - Bratislava : Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR Bratislava, 2013. - S. 235-243

 

Fotografie:

Obr. 1 Kónický kalorimeter


Obr. 2 Skúška materiálu na kónickom kalorimetri