Prejsť na obsah
Výskum

Chemické laboratórium 
Materiálovotechnologická fakulta STU so sídlom v Trnave

Katedra/ústav:     Ústav bezpečnosti, environmentu a kvality
Kontaktná osoba: prof. Ing. Maroš Soldán, PhD.
Kontakt:              0906 068 515
e-mail:                 maros.soldan@stuba.sk
web stránka:        http://www.solarlab.mtf.stuba.sk/

Charakteristika:

Laboratórium je špecializované na základnú úpravu vzoriek (váhy, analytické váhy, sušiarne, muflova pec, digestor...) ako aj pre štúdium AOP procesov (a ich kombinácií), nachádza sa tu napr. ozonizátor Sander S500, sklenený UV reaktor, zariadenie pre sonifikáciu vzoriek, Kjehdahlova aparatúra a iné.

 

Publikácie:

 • Galbičková, Blanka - Blinová, Lenka - Soldán, Maroš: Using of AOP process for phenol removal from wastewater. - registrovaný: Scopus.
  In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 864-867 (2014), s. 1690-1693
 • Soldán, Maroš - Sirotiak, Maroš - Michalíková, Anna: Catalytic ozonization of phenol with the use of alternative catalysts. - registrovaný: Scopus.
  In: Advanced Materials Research. - Clausthal-Zellerfeld : Trans Tech Publications. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 781-784 : The 3rd International Conference on Chemical Engineering and Advanced Materials (CEAM 2013), 6 - 7 July 2013, Guangzhou, China. - , 2013, s. 207-210
 • Soldán, Maroš - Blinová, Lenka - Fiala, Jozef - Galbičková, Blanka - Ševčíková, Janka - Kobetičová, Hana: Adsorption of phenol on red mud. - registrovaný: Scopus.
  In: Advanced Materials Research. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 864-867 (2014), s. 1759-1762
 • Soldán, Maroš - Balog, Karol - Kobetičová, Hana: Evaluation of Catalytic Properties of Red Mud. - ITMS 2622022005. - registrovaný: Scopus.
  In: Advanced Materials Research. - Clausthal-Zellerfeld : Trans Tech Publications. - ISSN 1022-6680(P). - ISSN 1662-8985(E). - Vol. 749 : 2013 International Conference on Bio-Medical Materials and Engineering (ICBME 2013), 26 - 27 March 2013, Hong Kong, China. - , 2013, p. 99-105

 

Fotografie:


Obr. 1  Chemické laboratórium