Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity


31.12. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá a granty poskytované Institute for Advanced Studies on Science, Technology and Society  (IAS STS) v období 1.10. 2006 - 30.7. 2007. IAS STS finančne podporuje dlhodobé výskumné projekty (9 mesiacov), krátkodobé návštevy (1 mesiac) a hosťovanie profesorov. (26.10.2005)

20.12. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pobyt poskytovaný inštitúciou INESC Porto v Portugalsku. Štipendijný pobyt je určený pre postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov titulom PhD., ktorí pracujú v oblasti chemického a meteriálového inžienierstva (Integrated Optic Devices by Hybrid Sol-Gel Technology). Dĺžka štipendia je 5 mesiacov. Výška štipendia je 3500,- EUR/mesiac.

15.12. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí na doktorandské a postdoktorandksé výskumné pobyty do Nemecka poskytované v spolupráci DAAD - Leibnitz v nasledovných oblastiach: fyzika, chémia, biológia, genetika, bioinformatika atd. Výška štipendia 975 - 1840,- EUR/mesiac. Dĺžka trvania štipendijného pobytu je 12 - 24 mesiacov. Akceptačný list nie je potrebný. Leták. (24.10.2005)

15.12. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí nadoktorandské a postdoktorandské výskumne pobyty do Nemecka poskytované v spolupráci DAAD - Helmholtz  v nasledovných oblastiach: zem a životné prostredie, energia, zdravie, štruktúra látok, doprava a priestor. Dĺžka trvania štipendijného pobytu je 12 - 36 mesiacov. Výška štipendia 975 - 1840,- EUR/mesiac. Prihláška. Leták. (24.10.2005)

15.12. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný pobyt na University of Tokyo v Japonsku, ktorý je finančne podporovaný japonským Ministerstvom vzdelávania, kultúry, športu a vedy (Monbukagakusho). Štipendijný pobyt je určený pre študentov a doktorandov v oblasti: quantum engineering and systems science, nuclear engineering and management, environmental and ocean engineering, geosystem engineering, precision engineering. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 - 2 roky. Výška štipendia je 175.000,- YEN/mesiac. 
Prihláška je k dispozícii na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU. Výber z uchádzačov sa uskutoční na rektoráte STU. Úspešní ucházači, ktorým bude štipendium pridelené, budú o tejto skutočnosti písomne informovaní v priebehu mesiaca júl 2006. (26.10.2005)

3.12. 2005
Je uzávierka podávania prihášok na štipendijné pobyty pre cudzincov do KolombiePodrobné informácie.

25.11. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty poskytované Technische Universität Dresden v Nemecku v rámci Herbert Quandt Stipendiumprogramm. Štipendium je určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov (do 35 rokov) všetkých študijných odborov. Dĺžka štipendijného pobytu je 1 - 2 roky. Výška štipendia pre študentov je 630,- EUR/mesiac. Výška štipendia pre doktorandov je 715,- EUR/mesiac. Výška štipendia pre postdoktorandov je 925,- EUR/mesiac.
Uchádzači zo všetkých fakúlt STU odovzdávajú kompletne vyplnenú prihlášku spolu s kontrolným check listom na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU. Výberové konanie sa uskutoční na rektoráte STU. Úspešní kandidáti, ktorým bude pridelené štipendium budú o tejto skutočnosti informovaní písomne v máji 2006. (26.10.2005)

14. - 17.11. 2005
V termíne 14.-17.11.2005 sa na Technische Universität Chemnitz uskutoční medzinárodná študentská konferencia "Printing Future Days 2005". Účasť na konferencii je bezplatná. Účastníci si hradia iba cestovné náklady a náklady na ubytovanie. (14.3. 2005, L.K.)

11.11. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na International People´s College (IPC) v Dánsku. Štipendijné pobyty sú poskytované v nasledovných kategóriách: Global Studies, Regional Perspectives, Personal and professional Skills, Language Studies and Music and Creative Skills. Prihláška. Leták. (27.10.2005)

21.10.2005
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný výskumný pobyt poskytovaný inštitúciou INESC Porto. Štipendijné pobyty sú určené pre absolventov v oblasti elektrotechniky a príbuzných odboroch. Dĺžka štipendijného pobytu je 12 mesiacov s možnosťou ďalšieho predĺženia. Portugalský jazyk je výhodou. Podrobné informácie. (24.10.2005)

15.10.2005
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný výskumný pobyt poskytovaný inštitúciou INESC Porto. Štipendijný pobyt je určený pre absolventov v oblasti elektrotechniky, informatiky a fyziky. Dĺžka štipendijného pobytu je 24 mesiacov. Podrobné informácie. (24.10.2005)

4.10.2005
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijný výskumný pobyt poskytovaný inštitúciou INESC Porto. Štipendijný pobyt je určený pre absolventov v oblasti technológií. Dĺžka štipendijného pobytu je 12 mesiacov. Podrobné informácie. (24.10.2005)

30.7. každý rok
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty na University College of London pre študentov v rámci UCL "Pathfinder" Scholarship v nasledovných odboroch: chémia, stavebná technika, geografia, matematiky, fyzika, astronómia. Výška poskytovaného štipendia je 5000 L/rok. Podrobné informácie. (17.1.2005, L.K.)

30.6. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí na štipendijné pobyty poskytované komisiou "J.W. Fulbright" na univerzity a inštitúcie v USA. Štipendijné pobyty sú určené pre absolventov VŠ, výskumných pracovníkov, stredoškolských učiteľov a adiministratívnych pracovníkov v školstve. Podrobné informácie. (3.3. 2005, L.K.)
31.5. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí na 5 - mesačný stážový pobyt v Nemeckom spolkovom sneme. Podrobné informácie, prihláška. (19.5. 2005, L.K.)

31.5. 2005
Je uzávierka na podávanie žiadostí na štipendium na celé vysokoškolské štúdium v odbore elektorechnika elektronika na Fachohschule St. Polten, Rakúsko. Bližšie info u Mag. Barbara Zehetmayer (17.5.2005, L.K.)

30.5. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí na stáže do kancelárií slovenských europoslancov - Anny Záborskej, Jána Hudackého a Petra Šťastného. Stáž je určená absolventom alebo študentom posledných ročníkov VŠ. (18.5.2005, L.K.)

15.4. 2005
Je uzávierka podávania žiadostí na cenu Ignaz L. Lieben Award pre mladých výskumných pracovníkov pracujúcich v oblasti molekulárnej biológie, chémie a fyziky. Cena môže byť poskytnutá až do výšky 18000 $. (25.2.2005, L.K.)

31.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok v rámci štipendijného programu Per Aspera ad Astra, ktorý je určený pre mladých, talentovaných a sociálne znevýhodnených študentov, ktorí majú záujem pozdvihnúť kvalitu života v regióne východného Slovenska.  (28.1.2005, L.K.)

30.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty na Georgetown University v USA financované organizáciou "Friends of Slovakia". Študenti musia mať ukončené minimálne 2 semestre štúdia na VŠ a môžu sa uchádzať sa o štúdium na troch inštitútoch Georgetown University: Engalitcheff Institute on Comparative Political and Economoc Systems, Institute on Political Journalism, Bryce Harlow Institute on Business and Government Affairs. Podrobné informácie a on-line prihlášky. (3.3. 2005, L.K.)

20.3.2005
je uzávierka podávania prihlášok na Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu STU na štipendiá Baden-Würtemnbergu do Nemecka na 4 - 11 mesačné študijné pobyty bakalárov (400-800 EUR/mesiac) a inžinierov (400-1200 EUR/mesiac) na akademický rok 2005/2006. Kompletné materiály (Cover sheet, motivačný list v cudzom jazyku, odporúčací list od profesora, výpis študijných ýsledkov v cudzom jazyku, Guidelines,) treba priniesť na Vazovovu 5, 2. poschodie, Oddelenie pre zahraničné vzťahy. Podrobne informácie alebo http://www.bw-stipendium.de/  (26.1.2005, T.Ž.)

15.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Luxemburska, určené pre študentov nižších ročníkov VŠ, doktorandov a pedagogických pracovníkov VŠ. Prihláška a podrobné informácie (12.10.2004, L.K)

15.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty v rámci Akcie Rakúsko - Slovensko určené pre študentov, učiteľov, doktorandov a bývalých štipendistov akcie. Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line. (28.1.2005, L.K.)

11.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Turecka, určené pre absolventov VŠ, študentov VŠ, doktorandov. Prihláška a podrobné informácie (3.11.2004, L.K)

10.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Nemecka. Dĺžka študijného pobytu je 1 rok. Výška poskytovaného grantu je 620,- ERU/mesiac. Podrobné informácie. Leták. (24.1.2005, L.K.)

10.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné miesta pre študentov na medzinárodné letné seminárev Nemecku a v krajinách strednej a východnej Európy. Prihlasovanie na semináre prebieha on-line. Podrobné informácie. (27.1.2005, L.K)

8.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Maďarska určené pre študentov VŠ, doktorandov, učiteľov. Podrobné informácie. (28.1.2005, L.K.)

3.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Slovinska, určené pre doktorandov, vedeckých pracovníkov, absolventov VŠ. Prihláška a podrobné informácie (3.11.2004, L.K)

3.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Talianska, určené pre učiteľov talianskeho jazyka na VŠ, študentov VŠ, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (3.11.2004, L.K)

3.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty na Ukrajinu, určené pre študentov VŠ, doktorandov, vedecko-pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (3.11.2004, L.K)

1.3. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na semestrálne štipendijné pobyty do Nemecka v rámci štipendiného programu Copernicus. Študenti sú umiestňovaní na Humboldt Universität Berlin, Universität Hamburg a Ludwig-Maximilian Universität Muenchen. Prihláška, podkladové materiály, podrobné informácie. (27.1.2005, L.K.)

28.02. 2005
je uzávierka podávania prihlášok študentov STU na Erasmus študentské mobility. Prihlášky podávajú študenti svojim fakultným koordinátorom. (3.5.2004, T.Ž.)

28.2. 2005
je uzávierka podávania žiadostí na štipendiá Francúzskej vlády, ktoré sú zabezpečované francúzskym veľvyslanectvom v SR. Podrobné informácie (27.1.2005, L.K.)

28.2. 2005
je uzávierka podávanie prihlášok na štipendijné pobyty Master of Science and Master in Global Technology Management poskytované Northern Institue of Technology, Nemecko. Štipendijný pobyt prebieha v anglickom jazyku. Dĺžka štipendijného pobytu je 2 roky. Výška poskytovaného štipendia je 12.000,- EUR/rok. Štipendijný pobyt je doplnený aj o možnosť získania praktických skúseností vo významných firmách ako Airbus, Siemens, DaimlerChrysler, Philips a iné. Podrobné informácie (prihláška, odporúčací list, kontakt, iné náležitosti). (11.1.2005, L.K.)

27.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na cenu Siemens Excellence Award, ktorá slúži na podporu výnimočných výkonov v oblasti vzdelávania a vedeckého výskumu. Ceny sú uďeľované v troch kategóriách: výskumná práca, štipendijná podpora zahraničného pobytu v Nemecku, diplomová a doktorandská práca. (27.1.2005, L.K.)

24.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Bieloruska pre študentov VŠ, doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov VŠ. Prihláška a podrobné informácie (13.10.2004, L.K.)

24.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Egypta pre študentov VŠ, doktorandov , pedagogických a vedeckých pracovníkov VŠ. Prihláška a podrobné informácie (13.10.2004, L.K.)

17.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Grécka pre študentov VŠ, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (13.10.2004, L.K.)

15.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Českej republiky pre študentov VŠ, doktorandov a pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (13.10.2004, L.K.)

15.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Poľska pre študentov VŠ, doktorandov a vedecko-pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (13.10.2004, L.K.)

15.2. 2005
je uzávierka podávania žiadostí na 11-mesačný pobyt na Kanazawa University (Japonsko) pre jedného študenta, (v čase nástupu na štúdium musí mať študent ukončený 3. ročník štúdia, doktorandi sú vylúčení). Štúdium bude prebiehaťv období október 2005 – august 2006. Štipendijný program ponúka možnosť štúdia vybraných predmetov v anglickom jazyku, štúdium japonskej kultúry a návštevu kurzov japonského jazyka. Výška štipendia je 80 000.-YEN/mesiac a 25 000.- YEN pri príchode na prekonanie prvých dní. Spiatočnú letenku hradí Kanazawa University. O štipendium sa môžu uchádzať študenti všetkých fakúlt STU.
Záujemcovia sa prihlásia na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU a predložia:
- motivačný list vo forme eseje v angličtine,
- výpis výsledkov štúdia za posledný rok preložený do angličtiny,
- potvrdenie alebo certifikát o úrovni znalosti angličtiny.
Výber z kandidátov sa uskutoční na rektoráte STU do 28. februára 2005. Podrobnejšie informácie nájdu študenti na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátuSTU.(3.11.2004, L.K.)

10.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Belgicka - Flámska, určené pre študentov VŠ, doktorandov, absolventov VŠ a mladých vedeckých alebo pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (12.10.2004, L.K)

10.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Belgicka - Francúzske spoločnstvo, určené pre študentov VŠ, doktorandov, absolventov VŠ, mladých vedeckých alebo pedagogických pracovníkov, učiteľov farncúzskeho jazyka a diplomatov. Prihláška a podrobné informácie (12.10.2004, L.K)

10.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Rumunska pre študentov VŠ, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (13.10.2004, L.K.)

10.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Číny pre študentov VŠ, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov a učiteľov čínskeho jazyka. Prihláška a podrobné informácie (13.10.2004, L.K.)

7.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na stáž pre študentov informačných techológií v centrále spoločnosti Microsoft v Redmonde, USA. Podrobné informácie. Leták.

4.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty pre mladých výskumných pracovníkov do Portugalska. Kandidáti musia mať ukončené štúdium v jednom z nasledovných odborov: elektrotechnika, fyzika, aplikovaná fyzika, optoelektornika a lasery. Dĺžka výskumného štipendijného pobytu je 12 mesiacov. Výška poskytovaného grantu je 745,- EUR/mesiac. Podrobné informácie. Leták. (13.1.2005, L.K.)

3.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Chorvátska, určené pre študentov VŠ, doktorandov, vedecko-pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (21.10.2004, L.K)

1.2. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Holandska, určené pre študentov VŠ, doktorandov, absolventov VŠ. Prihlášky sa podávajú na Veľvyslanectve Holandského kráľovstva v SR. Prihláška a podrobné informácie (12.10.2004, L.K)

31.1. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipedijné pobyty udeľované a financované Vyšehrádskym fondom. Podrobné informácie a prihláška. (25.11.2004, L.K.)

31.1. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Grécka udeľované a financované Onassisovou nadáciou. Program pokrýva nasledovné odbory: humánne a politické vedy, ekonómia, právo, architektúra, umenie. Podrobné informácie. (27.1.2005, L.K.)

30.1. 2005
je uzávierka podávania žiadostí na platené letné stáže pre študentov VŠ v U. S. Steel Košice.Podrobné informácie. (25.1.2005, L.K.)

27.1. - 11.2. 2005
je uzávierka podávania žiadostí na 6-mesačné štipendijné pobyty pre mladých výskumných pracovníkov do Portugalska.Výška poskytovaného štipendia je 740,- EUR/mesiac. Podrobné informácie. (27.1.2005, L.K.)

27.1. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Bulharska, určené pre študentov VŠ, doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (12.10.2004, L.K)

27.1. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Srbska a Čiernej hory, určené pre študentov VŠ, doktorandov, pedagogických pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (2.11.2004, L.K)

15.1. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Dánska, určené pre študentov VŠ, doktorandov, mladých vedeckých pracovníkov. Prihláška a podrobné informácie (12.10.2004, L.K)

13.1. 2005
je uzávierka podávania prihlášok na štipendijné pobyty do Indie, určené pre študentov VŠ, absolventov, doktorandov. Prihláška a podrobné informácie (20.10.2004, L.K)