Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

28.12. 2001
Uzávierka podávania prihlášok na štipendijné programy pre absolventov vysokých škôl na Stredoeurópsku univerzitu. Viac informácií. Prihláška CEU. Prihláška Nadácie otvorenej spoločnosti. Podrobnosti: http://www.osf.sk  (3.12. 2001)

25.11. 2001
Uzávierka podávania prihlášok na štipendium Senátora K. H. Scherera ponúkané cez Technische Universität Darmstadt  (každý rok až do roku 2004) pre študentov a doktorandov našej univerzity. Výška štipendia pre študentov je 1200 DM/mesiac, pre doktorandov 1800 DM/mesiac.
Formuláre prihlášky na štipendium prideľuje Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu STU. Výberové konanie sa koná za účasti členov nadácie senátora Scherera a odbornej komisie z TU Darmstadt v Nemecku. Vybraní uchádzači sú o výsledkoch výberového konanania (prebieha na TU Darmstadt) oboznámení do 1. apríla nasledujúceho roka. Dĺžka študijného pobytu je 10 mesiacov a začína sa 1. októbra. Prihlášky len osobne na našom oddelení. TU Darmstadt neakceptuje individuálne zasielané prihlášky. (31.10. 2000.)

1.10.  2001
Uzávierka pre podávanie prihlášok na granty a štipendiá poskytované z NSERC - Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada, ktoré podporuje základný výskum na univerzitách a výskumné projekty, v ktorých uzatvárajú univerzity partnerstvá s priemyslom. Udeľuje granty a štipendiá študentom, učiteľom a vedeckým pracovníkom. Viac informácií na adrese:  http://www.nserc.ca/  alebo vo francúzskom jazyku http://www.crsng.ca/(26.6. 2001)

1.10. 2001
Tretí ročník súťaže o dve prvé ceny (700.-EUR) a dve druhé ceny (530.-EUR) pre každý štát. Ceny sa udeľujú na Aristotle University of  Thessaloniki. Kandidáti pošlú esej (minimálne 25 strán v slovenčine), divadelnú hru, obrazy, alebo hudobné skladby na tému: "Zachovanie pozostatkov grécko-rímskych pamiatok v Európskej kultúre druhej polovice 21. storočia". Práce treba predložiť na niektorú z nižšie uvedených adries do 1. októbra 2001.
1. Aristotle University of Thessaloniki, professor Dr. Johannes Touloumakos, Department of Classical Philology and Ancient History, University Campus, 54006 Thessaloniki, Greece, fax: 00 30 31 997188, tel.: 00 30 31 997261
2.  Katholike Universiteit Leuven, professor Dr. Leon Mooren, Adfeling Oude Geschiedenis, Blijde Inkomststraat 21, B-3000 Leuven, Belgium, fax: 00 32 16 324909, tel.: 00 32 16 325070
3. Universitá degli Studi di Bologna, professor Dr. Giovanni Geraci, Dipartimento di Storia Antica, Via Zamboni 38, I-40126 Bologna, Italy, fax: 00 39 51 222706, tel.: 00 39 51 258391
4. Universität Trier, professor Dr. Heinz Heinen, Fachbereich III-Abt. Alte Geschichte, Universitätsring, D-54286 Trier, Germany, fax: 00 49 651 2013926, tel.: 00 49 651 2012437
5. Universität zu Koln, professor Dr. Michael Zahrnt, Institut fur Altertumskunde - Alte Geschichte, Albertus-Magnus-Plaz, D-50923 Koln, Germany, fax: 00 49 221 4705151, tel.: 00 49 221 4702357
6. Georg-August-Universität Gottingen, professor Dr. Gustav Adolf Lehmnann, Althistorisches Seminar, Humboldtallee 21, D-37073 Gottingen, Germany, fax: 00 49 551 394671, tel.: 00 49 551 394672
7.  Ruprecht-Karls-Universität Heidelberg, professor Dr. ANgelos Chaniotis, Seminar fur Alte Geschichte, Marstallhof 4, D-69117 Heidelberg, Germany, fax: 00 49 6221 542234, tel.: 00 49 6221 542233
(13.1.2001)

25.9. 2001
Uzávierka podávania prihlášok na štipendiá Ministerstva školstva Helénskej republiky do Grécka na akademický rok 2001/2002. (19.9. 2001)

4.9. 2001
Uzávierka podávania prihlášok na Fulbrightove štipendium pre postgraduálne štúdium v USA v roku 2002/2003 (10-mesačné štúdium alebo výskum na amerických univerzitách a inštitúciách). Podrobné informácie nájdete na adrese: http://www.state.gov/  Prihlášku v elektornickej forme nájdete na adrese: http://www.iie.org/fulbright/posts/applic.htm (27.11.2001)

31.7. 2001
Európska komisia vyzýva v rámci 5. rámcového programu k podávaniu prihlášok do súťaže o Achimedesovu cenu . Ceny v celkovej hodnote 450 000 EUR budú udelené študentom s originálnymi vedeckými myšlienkami alebo koncepciami. Uzávierka pre podávanie prihlášok je 31.7. 2001. Prihlášky a podrobnosti:  http://www.cordis.lu/improving/calls/archimedes_200002.htm (14.5. 2001)

30.3. 2001

Medzinárodná súťaž Marksman Design Award vyhlásila svoj druhý ročník. Úlohou je predložiť nový a originálny dizajn pre obchodný dar, ktorý vyjadruje tému: "Outdoor (pleasure)". Víťaz prvej ceny dostane 10 000.- USD.   Uzávierka podávania prihlášok, vyjadrujúcich záujem, zúčastniť sa súťaže je 30. marca 2001. Viac informácií: http://www.marksmandesignaward.com   E-mail: marksman@commond.nl (16.2. 2001)

5.1.2001
Uzávierka podávania prihlášok na štipendium Kanazawa University v Japonsku, ktorá ponúka našim študentom, na základe dohody uzavretej medzi našimi univerzitami, štipendium na jeden semester až celý rok (od októbra 2001 na 6 alebo 12 mesiacov). Informácie o podmienkach pre účasť ako aj prihlášky, sú na našom oddelení. (1.12. 2000)