Prejsť na obsah
Študenti

 Webinár "Časový manažment - STANOVENIE CIEĽOV" 07.10.2020 OD 15.00 DO 16:00 (prostredníctvom Googe Meet)

Webinár "Metódy efektívneho učenia" 16.10.2020 OD 10.00 DO 11:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Časový manažment - stanovenie priorít" 20.10.2020 OD 10.00 DO 11:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Myšlienkové mapy - úvodný kurz" 28.10.2020 o 15:30 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Využitie myšlienkových máp počas VŠ štúdia" 06.11.2020 o 10:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Motivácia" 27.11.2020 o 11:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Orientácia na trhu práce" 10.12.2020 o 16:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Časový manažment počas skúškového obdobia" 15.12.2020 o 10:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Časový manažment počas skúškového obdobia" 14.01.2021 o 10:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Študijné návyky úspešného študenta" 21.01.2021 o 14:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Stres v každodennom živote" 29.01.2021 o 14:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Duševné zdravie" 04.02.2021 o 15:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Manažment stresu" 11.02.2021 o 15:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Učebné zručnosti študenta" 19.02.2021 o 11:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Metódy efektívneho učenia" 24.02.2021 o 16:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Stres v každodennom živote" 04.03.2021 o 16:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Duševné zdravie" 12.03.2021 o 10:00 (prostredníctvom Google Meet)

Webinár "Komunikačné zručnosti" 26.03.2021 o 11:00 (prostredníctvom Microsoft Teams)

Webinár "Psychické zdravie študentov naprieč pandémiou COVID - 19" 23.04.2021 o 14:00 (prostredníctvom Microsoft Teams)

Webinár "Komunikácia so zamestnávateľom" 03.06.2021 o 14:00 (prostredníctvom GoogleMeet)