Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Pre študujúcich programu Professional Automotive MBA sú  aktuálne vypísané nasledujúce štipendiá

(English version:  Scholarships provided in Slovakia )

Hlavná stránka o možnostiach získania medzinárodných štipendií na program je http://automotive.tuwien.ac.at/admission/fees_financing/scholarships/ .

 

Štipendium First Woman Applicant 

je určené pre podporu účasti žien v programe Automotive MBA:

 • Štipendium je udeľované Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave.
 • Výška štipendia je 10% z poplatku. Teda ak je poplatok 20 000.- €, štipendium  je vo výške 2 000.- €. O túto čiastku sa zníži poplatok pre uchádzačku, ktorá získa štipendium.
 • Podmienky na získanie štipendia: 
  • Žena.
  • Bude prijatá do programu štúdia - vyplnená prihláška, životopis, motivačný list a ostatné dokumenty: v sekcii "apply now" na serveri TU Wien). 
  • Pošle do 29.6.2019 na adresu ICV STU (Vazovova 5, 812 43 Bratislava) v papierovej alebo elektronickej forme (na automotive@stuba.sk ) stručný životopis a motivačný list (žiadosť so zdôvodnením, prečo žiada o štipendium).
 • O udelení štipendia rozhoduje komisia. Záujemkyne budú pozvaní na pohovor, ktorý sa uskutoční dňa 30.6.2019 od 15:30.
 • Žiadateľom splnením podmienok nevzniká nárok na štipendium. Poskytovateľ si vyhradzuje právo neudeliť štipendium alebo zmeniť jeho výšku, prípadne udeliť štipendium viacerým uchádzačkám.