Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Profesionálne Master of Business Administration automobilového priemyslu

                                                                                                                  Google+ Twitter LinkedInLinkedIn GroupFacebook Email

Early Bird Bonus: 10% zľava v prípade žiadosti prijatej do 30. apríla 2020 (školné 18 000 EUR namiesto 20 000 EUR). Za každého študenta sa môže uplatniť iba jeden bonus. Nie sú možné žiadne ďalšie zľavy. Viac informácií na tejto stránke TU Wien.

O čo ide

Professional MBA Automotive Industry (ďalej len A MBA) je jedinečné postgraduálne vzdelávanie pre manažérov v angličtine, ktoré je realizované ako štúdium popri zamestnaní (externé) počas 4 semestrov (dvoch rokov, vrátane vypracovania a obhájenia diplomovej práce). Ide o riadne vysokoškolské štúdium akreditované na TU Wien, na Slovensku uznávané ako celoživotné vzdelávanie. Absolvent získa titul Master of Business Administration (MBA) Automotive Industry. Priama výučba sa realizuje v 4-dňových blokoch približne raz za mesiac (s výnimkou prázdnin a sviatkov) striedavo v Bratislave a vo Viedni (16x za dva roky) a to už od roku 2009. Viac sa dozviete na informačných stretnutiach (Info Session)

Koho hľadáme 

Cieľom A MBA je, aby súčasní a budúci manažéri v automobilovom priemysle alebo v jeho dodávateľskom priemysle získali nové poznatky a zlepšili si svoje zručnosti. Podmienkou účasti je aspoň 2 ročná prax, vzdelanie aspoň 3 stupňa (aspoň bakalárske) a aktívna znalosť angličtiny na úrovni umožňujúcej aktívne zapojenie sa do štúdia. Medzi účastníkmi sú súčasní a budúci kapitáni automobilového priemyslu, členovia manažmentov, obchodníci, samostatní konzultanti, zakladatelia a majitelia firiem a tí, ktorí chcú začať alebo zrýchliť svoju kariéru v autobrandži. Každý rok hľadáme  troch až piatich záujemcov zo Slovenska, ktorí budú študovať. Termín podania záväzných prihlášok býva v júni a začiatok štúdia v októbri. Ak máte záujem, kontaktujte nás telefonicky na  0917 669 548 alebo prostredníctvom e-mailu na automotive@stuba.sk. Postup pre prihlásenie je popísaný v anglickom jazyku tu: apply now . Jedenásty "beh" programu začína 22. októbra 2020 a prihlášky treba podať do konca júna 2020 (v prípade veľmi optimistického korona scenára). Viac sa dozviete na informačných stretnutiach (Info Session)

Čo ponúkame a koľko to stojí

Štúdium je prvým európskym uceleným programom MBA, ktorý je určený manažérom autopriemyslu. Študijná skupina v max. počte 20-25 ľudí je tvorená účastníkmi z celého sveta. Okrem študentov zo Slovenska a Rakúska sa zapojili od roku 2009 do programu študenti z Nemecka,  Belgicka, Poľska, Talianska, Českej republiky, ba dokonca z Mexika, Kanady a Egypta. V ďalších ročníkoch pribudli študenti aj zo Slovinska, Srbska, Chorvátska, Rumunska, Moldavska, Maďarska, Ruska, Belgicka, UK, USA, Číny, Indie, Bahrainu a Saudskej Arábie. Okrem vedomostí a špecifických zručností ako riešiť manažérske problémy získate vstupenku medzi lídrov autopriemyslu v Európe. Cena je  20 000 € vrátane DPH. Poplatok za štúdium zahřňa všetky náklady (vrátane literatúry a Apple I-padu) okrem cestovného, ubytovania a stravy, je možné ho uhradiť aj v dvoch splátkach. Bližšie informácie o poplatkoch sú na webe tuwien (v mnohých krajinách je možné uplatniť výdaj ako daňový náklad).

Na štúdium je možné získať viacero štipendií. Informácie o všetkých aktuálnych štipendiách a zľavách sú v angličtine na stránke automotive.tuwien.ac.at . Pozor termín žiadosti na jednotlivé štipendiá je už začiatkom roka.

Obsah a forma

Semester 1 a 2 (1. rok):

A. Accounting & Controlling
B. Management Science
C. Organizational Behaviour & Human Resource Management
D. Marketing & Competition Strategy
E. Corporate Finance
F. European & International Business Law
G. Managerial Economics
H. Communication Skills & Social Competence

Semester 3 a 4 (2. rok):

I. Process & Quality Management in Automotive Industry
J. Automotive Production & Logistics
K. Master Thesis

Súčasťou výučby sú aj výjazdy a exkurzie do automobilových firiem na Slovensku a v Rakúsku. Vyučujúci sú tiež z viacerých krajín. Sú medzi nimi ako akademickí zamestnanci univerzít, tak aj odborníci (manažéri) z praxe a konzultanti. Vo výučbe sú využívané okrem prednášok aj skupinové diskusie, riešenie prípadových štúdií (case studies) k aktuálnym a praktickým témam automobilového priemyslu. Študenti majú k dispozícii priebežnú podporu e-learningového prostredia. Okrem samotnej výučby mali študenti možnosť stretnúť sa na "biznis večeroch" s kapitánmi automobilového priemyslu (Bernard Maury, generálny riaditeľ Getrag Ford Transmissions, Andreas Tostmann, Albrecht Reimold, predseda predstavenstva Volkswagen Slovensko a pod.).

Ďalšie informácie

Prečítajte si čo o štúdiu povedali naši bývalí študenti, ich foto-galériu alebo prehľad správchronologický prehľad doterajšieho priebehu štúdia na STU aj s odkazmi na ďalšie články.

Odborní garanti:

za STU: m. Prof. Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., akademický riaditeľ, tel.: +421 917 669 674
za TU Wien: Univ.Prof.Dr.-Ing.Dr.h.c. Wilfrid Sihn, akademický riaditeľ

Organizačné zabezpečenie:

Inštitút celoživotného vzdelávania STU (Miroslav Babinský, tel.: +421 917 669 548)
Continuing Education Center TU Wien (Han Man-Wook, tel.: +43 1 58801 41712)

Čo robiť ak máte záujem:

Hlavná stránka projektu v angličtine automotive.tuwien.ac.at  obsahuje aj základné dokumenty na stiahnutie ako je brožúra 2020-2022 a postup ako sa prihlásiť. Každý rok organizujeme tri nezáväzné informačné stretnutia . Ak sa chcete prihlásiť na stretnutie alebo získať podrobnejšie informácie alebo máte záujem o štúdium kontaktujte nás na 0917 669 548 alebo automotive@stuba.sk alebo na automotive@tuwien.ac.at

Štúdium vzniklo na základe projektu, ktorý bol podporený programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.

Professional Automotive MBA vo fotografiách : 

Are you

ready to speed up your career?

   

loga