Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

7.12.2017 Titul Professional MBA Automotive Industry bol udelený všetkým osemnástim úspešným absolventom programu 2015-2017 počas slávnostnej promócie na TU Wien v sále Kuppelsaal. Na promócií vystúpil s príhovorom prorektor STU prof. Moravčík a Akademický riaditeľ STU doc. Lešinský odovzdal ocenenie za najlepší študijný výsledok v promovanej siedmej skupine.

2017 Študujúci v programe 2016 - 2018 (ôsmy "beh" programu) absolvovali nasledovné moduly v Bratislave: Modul E: Corporate Finance - január 12-15, 2017; Modul C: Organizational Behavior & Human Resource Management - marec 16-19, 2017; Modul H: Communication Skills & Social Competence - apríl 20-23, 2017; Modul I: Process and Quality Management in the Automotive Industry - jún 29 - júl 02, 2017.
V rámci jednotlivých modulov sa zúčastnili exkurzie do spoločnosti Volkswagen Slovakia,  navštívili PSA Peugeot Citroën Slovakia, a tiež KIA Slovakia a CEIT (Central European Institute of Technology).

Zároveň, účastníci siedmeho behu štúdia (2015 - 2017) absolvovali posledný semester programu vo Viedni a pripravujú sa na obhajobu diplomových prác, ktorá sa uskutoční koncom októbra 2017 vo Viedni.

2.12.2016 Diplom Professional MBA Automotive Industry bol odovzdaný spolu dvanástim úspešným absolventom programu počas slávnostnej promócie na TU Wien v sále Kuppelsaal. Na promócií vystúpil s príhovorom prorektor STU pre vzdelávanie doc. Ing. Stanko, PhD. Akademický riaditeľ za STU doc. Ing. J. Lešinský, CSc. odovzdal ocenenie za najlepší študijný výsledok v promovanej šiestej skupine.

5.10.2016 Slávnostnou imatrikuláciou vo Viedni sa ôsmy krát otvoril program Professional MBA Automotive Industry. Prijatých bolo 14 študujúcich. Medzi prijatými je Slovensko zastúpené štyrmi účastníkmi, štyria študujúci sú z Nemecka, piati z Rakúska a jeden z Ukrajiny.

2016 Účastníci siedmeho behu štúdia (2015 - 2017) absolvovali nasledovné moduly v Bratislave: Modul E: Corporate Finance - január 07-10, 2016, Modul C: Organizational Behavior & Human Resource Management - marec 17-20, 2016, Modul H: Communication Skills & Social Competence - apríl 21-24, 2016, Modul I: Process and Quality Management in the Automotive Industry - jún 30 - júl 04, 2016.

4.12.2015 Diplom Professional MBA Automotive Industry bol počas slávnostnej promócie na TU Wien v sále Festsaal odovzdaný spolu jedenástim úspešným absolventom programu. Na promócií vystúpil s príhovorom a medaily STU odovzdal prorektor STU pre vzdelávanie a medzinárodné vzťahy doc. Ing. Stanko, PhD.

21.10.2015 Siedmy krát prebehlo slávnostné otvorenie medzinárodného študijného programu Professional MBA Automotive Industry 2015 -2017, prijatých bolo 18 študujúcich nielen z európskych krajín - Slovenska, Rakúska, Nemecka, Holandska, ale aj USA a Ruska. Slávnosti sa zúčastnil prorektor STU prof. Ing. Biskupič, DrSc.

2015 Študenti šiesteho behu štúdia absolvovali/absolvujú nasledovné moduly v Bratislave: Modul E: Corporate Finance - január 08-11, 2015, Modul C: Organizational Behavior & Human Resource Management - marec 19-22, 2015, Modul H: Communication Skills & Social Competence - apríl 23 -26, 2015 , Modul I: Process and Quality Management in the Automotive Industry - júl 02-05, 2015

24.11.2014 Dňa 21. novembra 2014 sa uskutočnila v sieni Kuppelsaal na Technickej univerzite vo Viedni slávnostná promócia úspešných absolventov štvrtého "behu" štúdia. Diplom bol odovzdaný 11-tim študentom a dvom účastníkom z predchádzajúcich ročníkov. Prorektor Horňák odovzdal absolventom štúdia medaily STU.  Viac sa dočítate TU.

23.10.2014 Medzinárodný program Profesionálne MBA automobilového priemyslu sa úspešne otvoril už po šiesty krát s trinástimi účastníkmi zo siedmych štátov sveta dňa 22. októbra slávnostnou recepciou na TU Wien.

11.6.2014 Info Sessions sa v Bratislave uskutočnili 23.4.2014, 22.5.2014 a 10.6.2014, vždy o 16:00. Dodatočné informačné stretnutie pred uzavretím prihlasovania na štúdium sa konalo aj 24.6.2014 o 16:00 na SjF STU v Bratislave.

29.5.2014 - 1.6.2014 študenti piatej skupiny absolvovali v Bratislave modul I: Pocess & Quality Management in the Automotive industry. V rámci prvého dňa modulu sa zúčastnili celodennej exkurzie do spoločností MOBIS a CEIT.

7.2.2014 študenti z 5 skupiny absolvujú celodennú exkurziu do VW Slovakia v Devínskej Novej Vsi.

November 2013 - február 2014: Na STU boli realizované moduly E: Corporate Finance (28.11-1.12.2013),  C: Organizational Behavior & Human Resource Management (9.-12.1.2014) a modul H: Communication Skills & Social Competence (6.-9.3.2014). Priebeh štúdia zaznamenal aj Slovenský rozhlas, ktorý odvysielal diskusiu s hovorkyňou STU Andreou Hajduchovou.

21.10.2013 študenti štvrtej skupiny absolvovali exkurziu do podnikov na Slovensku a v Maďarsku. V sprievode doc. Lešinského navštívili PSA Peugeot Citroen Slovakia, Trnava a Matador Industry vo Vrábľoch. Na Maďarskej strane to bola firma SMR (Samvardhana Motherson Reflectec) Mosonszolnok, Maďarsko.

9.10.2013 (po tom čo štúdium bolo reakreditované FIBAA do roku 2020) sa uskutočnil vo Viedni slávnostný začiatok štúdia piatej skupiny tohto programu. Máme 13 účastníkov zo 7 krajín. Teraz je medzi nimi len jediný Slovák (skupinová fotografia).

27.6.2013 sa uskutočnila vo Viedni slávnostná promócia úspešných absolventov tretej skupiny. Absolvovalo 18 študentov. Po prvý krát bola odovzdaná cena najlepšiemu študentovi, ktorú získali Gunter Fisher a Klaus Muller, pretože ich študijné výsledky a diplomová práca boli najlepšej kvality. Fotografie z promócie sú tu.

30.5.2013 začne posledný modul Quality and Process Management pre účastníkov zo štvrtej skupiny.

Infosession sa v Bratislave uskutočnila 22.5 a 5.6.2013. V priebehu apríla a mája prebehla reakreditácia štúdia organizáciou FIBAA.

December 2012 - Marec 2013: Na STU boli realizované moduly E: Corporate Finance,  C: Organizational Behavior & Human Resource Management, a modul H: Communication Skills & Social Competence.

13.4.2012 - Slávnostná promócia absolventov druhého behu štúdia  vo Viedni. Z druhej skupiny 12 študentov úspešne ukončili v stanovenom termíne len 5 študenti, z toho jeden zo Slovenska. Gratulujeme!

Marec 2012: Na STU boli realizované moduly E: Corporate Finance (1.12.-4.12.2011) a bussiness evening (pozvaná prednáška): Ing.J.Holeček, 1.12.2011,  C: Organizational Behavior & Human Resource Management, (23.-26.2.2012) a modul H: Communication Skills & Social Competence (22.-25.3.2012).

Január 2012: Rakúsky denník "Die Presse" ponúka študentom, ktorí sa prihlásia do ďalšieho behu štúdia (začiatok 4.10.2012), štipendium vo výške 15 000 Eur. Podať žiadosť treba do 8.1.2012. Viac informácií je na http://automotive.tuwien.ac.at/program/scholarships/die_presse_scholarship/  

29. septembra 2011 začal vo Viedni slávnostným otvorením ďalší, už tretí, beh štúdia s 19 účastníkmi zo 7 krajín. Stručná správa v angličtine je v článku: First big step towards a bright future .

V marci 2011 úspešne ukončili štúdium a získali titul MBA sedemnásti účastníci z prvej skupiny (6 z nich bolo zo Slovenska). Gratulujeme!

20 - 23. januára 2011 absolvovala druhá skupina modul Quality and Process Management.

14. októbra 2010 absolvovala druhá skupina exkurziu do KIA Slovakia Žilina a následne modul Corporate Finance.

23. septembra 2010 sa uskutočnila exkurzia do PSA Trnava a potom prebehol modul Communication Skills & Social Competence

17. jún 2010
Prvý modul, ktorý účastníci druhého behu programu absolvujú na STU bude Module C: Organizational Behavior & Human Resource Management sa začne 17. júna 2010 (štvrtok). Tu sú v angličtine informácie useful information for students ako a kde sa budú učiť.

11. marec 2010 
Na Technickej univerzite vo Viedni (TUV) bol slávnostne otvorený druhý beh štúdia Professional MBA Automotive Industry za účasti Mgr. Aigner, riaditeľky Continuing Education Center, TUV a prorektora pre vzťahy s verejnosťou a zahraničné vzťahy STU prof. Ing. Dušana Petráša PhD. Účastníci v tomto behu sú z Rakúska, Slovenska ale aj Moldavska, Rumunska a Slovinska. Akademickí riaditelia: Univ.Prof.Dr. Wilfried Sihn (TUV) a Doc. Ing. Ján Lešinký PhD. (STU) zaželali osobne účastníkom veľa úspechov v štúdiu. Fotografia študentov je v článku Succesful start of the second Professional MBA Automotive Industry , ktorý je súčasťou webu projektu automotive.tuwien.ac.at. V časopise STU Spektrum číslo 7, 2009, na stránke č. 6. vyšiel článok Automotive MBA už po druhý krát (celé číslo ako pdf. dopkument) .

21-24.1.2010 Prvá skupina absolvovala modul I: Process & Quality in the Automotive Industry, trvajúci 4 dni.

Dňa 18. novembra 2009 o 17.00 sa na SjF STU, Nám. slobody 17 uskutočnilo informačné stretnutie. Bližšie informácie tu. (Prihlášku bolo treba podať do 11. decembra 2009).

Október 2009. Študenti prvej skupiny absolvovali ďalší modul (Corporate Finance ) na STU od 1. do 4.10.2009. 
V Pravde vyšiel článok s porovnaním MBA programov na Slovensku. Jeho stručnejšia verzia je aj na internete .

Od 10.9.2009 pokračuje výučba v prvom ročníku AMBA na STU modulom H.Communication Skills and Social Competence. V rámci výučby bude uskutočnená exkurzia/field trip do Trnavy a Nitry.

4.6.2009 začala výučba aj na STU. V Novej učebni UD 104 na Vazovovej 5 bude počas 4 dní odprednášaný Module C: Organizational Behavior & Human Resource Management. Tu sú informácie pre študentov v angličtine .

Apríl 2009 - Prvý beh štúdia je v plnom prúde. Po úvodnom outdoor tréningu už študenti majú za sebou modul A. Accounting & Controlling. Úspešný štart si všimla aj domáca tlač . Už teraz sa nám hlásia záujemcovia o ďalší beh, ktorý začne v marci 2010. Dovtedy je však ešte dosť času, predtým budú organizované informačné stretnutia (v Bratislave 16. októbra 2009 a 18. novembra vždy o 17.00 na SjF STU). Novým záujemcom stačí podať prihlášku do 11. decembra 2009.

5. marca 2009 sa uskutočnilo vo Viedni slávnostné otvorenie programu MBA za účasti študentov a prorektorov Univ.Prof. Dr.phil. Hans Kaiser (TUW), Prof. Ing. František Janíček, PhD (STU) ako aj akademických riaditeľov a pozvaných učiteľov.

19. februára 2009 v konkurze uskutočnenom vo Viedni získal Ing. Michal Matušek štipendium časopisu Automobil Produktion, ktoré mu odovzdal jeho riaditeľ Gerd Scholz.

Do 9. januára 2009 bolo treba podať prihlášky na štúdium. Prihlásili sa účastníci zo Slovenska a Rakúska ale aj z Nemecka (Poľska), Českej republiky (Talianska), ba dokonca z Mexika (Kanady) a Egyptu. Akademickí riaditelia uskutočnili pohovory s prihlásenými a tí, ktorí splnili podmienky získali štipendium Centrope.