Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Projekt Professional MBA Automotive Industry bol pripravený partnermi: Vienna Business Agency (predtým Vienna Region Wirtschaft.Raum.Entwicklung.GmbH), Technische Universität Wien (TUW) a Slovenská technická univerzita v Bratislave (STU) za účasti slovenských a rakúskych automobilových firiem v priebehu roku 2007. Cieľom projektu bolo vytvoriť jedinečné MBA štúdium zamerané na automobilizmus. Potreba profesionálneho (odborného a nie ekonomického) MBA automobilového priemyslu (ako aj záujem podnikov a manažérov o tento titul) vyplynula z prieskumu, ktorý uskutočnili partneri v roku 2007. Projekt bol finančne podporený programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013. Finančná podpora bola ukončená 31.5.2012. Študijný program Profesionálne MBA automobilového priemyslu v súčasnosti naďalej úspešne pokračuje a v marca 2018 sa začal jeho deviaty beh.