Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Medzinárodný program Profesionálne MBA automobilového priemyslu sa úspešne začal už po šiesty krát s trinástimi účastníkmi zo siedmych štátov sveta. Toto profesionálne štúdium je spoločným projektom Technickej univerzity vo Viedni a Slovenskej technickej univerzity v Bratislave (STU).

Účastníci (horný rad), prorektori, akademickí riaditelia a účastníčky (dolný rad) počas slávnostného otvorenia šiesteho „behu“ štúdia Profesionálne MBA automobilového priemyslu.

Účastníci (horný rad), prorektori, akademickí riaditelia a účastníčky (dolný rad) počas slávnostného otvorenia šiesteho „behu“ štúdia Profesionálne MBA automobilového priemyslu.

Dňa 22. októbra 2014 sa konal na Technickej univerzite vo Viedni uvítací ceremoniál pre študentov v poradí už šiesteho „behu“ medzinárodného programu Profesionálne MBA automobilového priemyslu. Od jeho začiatku v roku 2009 sa do štúdia zapojilo 69 kvalifikovaných riadiacich pracovníkov, perspektívnych členov manažmentov, konzultantov, obchodníkov a zamestnancov automobilového a subdodávateľského priemyslu. Najväčší podiel na danom počte účastníkov má Rakúsko - 32, po ňom nasledujú Slovenská Republika - 21 a Nemecko - 16. Vďaka účasti v programe jeho absolventi načerpajú znalosti na uplatnenie kreatívnych riešení a držanie kroku s náročnými zmenami v odvetví, ktoré vyžaduje neustále inovácie. Do aktuálne otvoreného programu bolo prijatých 13 študentov nielen z európskych krajín - Slovenska, Rakúska, Nemecka, Srbska, ale aj Turecka, Ruska, či Južnej Kórei, z ktorých značná časť má zázemie priamo vo výrobných podnikoch medzinárodného významu. Slovensko je zastúpené štyrmi účastníkmi.

Slávnostné otvorenie štúdia uskutočnili aj tento krát akademickí funkcionári spolupracujúcich univerzít. Príhovory viedol za Technickú univerzitu vo Viedni Prof. Ing. Dr. Bob Martens, vedúci Centra ďalšieho vzdelávania a akademický riaditeľ štúdia MBA prof. Dr.- Ing. Dr.h.c. Wilfried Sihn, ktorý predstavil hlavné prínosy štúdia a to predovšetkým prednášky priamo v OEM firmách, exkurzie, či spoločenské diskusie s lídrami automobilového priemyslu. Za STU svoj otvárací príhovor predniesol prorektor pre vzdelávanie doc. Ing. František Horňák, PhD. a nových účastníkov profesionálneho MBA štúdia oslovil aj akademický riaditeľ programu doc. Ing. Ján Lešinský, PhD. Účastníkom priblížil obsah a priebeh jednotlivých modulov, rozsah študijných povinnosti ale najmä široké možnosti rozvíjania osobného a profesijného potenciálu, ktoré ich čakajú v rámci výučby. Po predstavení študentov sa k príhovorom pripojil aj jeden z prvých absolventov programu – Alfred Waldhäusl, MBA, aby im predstavil program z pohľadu vlastných skúseností.

Šiesty beh medzinárodného programu Profesionálne MBA automobilového priemyslu sa oficiálne začal na druhý deň po slávnostnej recepcií „Team building“ aktivitou vo Viedenskom Lese. Začínajúcim študentom želáme úspešné dvojročné štúdium a dosiahnutie finálnej méty v podobe prestížneho titulu MBA. Pre potenciálnych záujemcov sa pravidelne organizujú informačné stretnutia. Podrobnejšie informácie o programe možno získať na webovej stránke http://automotive.stuba.sk.

 

Doc. Ing. J. Lešinský, PhD. – akademický riaditeľ programu STU, riaditeľ ICV STU
Ing. M. Babinský – manažér programu
Mgr. J. Gajdošová – asistent programu
Foto: Ing. Miroslav Babinský