Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Od štvrtka 8.1.2015 prebieha na pôde rektorátu STU prvý modul výučby v Bratislave pre účastníkov zo šiestej študijnej skupiny programu Profesionálne MBA Automobilového priemyslu, ktorý potrvá do nedele 11.1.2015. Od slávnostného otvorenia programu v októbri 2014 už absolvovali účastníci zo šiestej skupiny dva moduly - úvodný Team Building a Introduction to Automotive Industry a modul Accounting and Controlling vo Viedni. Hlavným vyučujúcim modulu E: Corporate Finance v Bratislave je doc. Ing. Peter Krištofík, PhD., ďalej Mgr. Ing. Peter Daniel, PhD. a Mgr. Martin Vozár, PhD. Výučba prebieha v príjemnom prostredí učebne zariadenej najmodernejšou technikou.

Študenti šiesteho behu Profesionálneho MBA Automobilového priemyslu počas svojho prvého modulu v Bratislave
doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. - akademický riaditeľ programu a riaditeľ ICV sa prihovára účastníkom
doc. Ing. Peter Krištofík, PhD.

Foto: Ing. Miroslav Babinský - manažér programu