Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave
Horný rad: úspešní absolventi, prvý zľava programový manažér Viedeň, tretí sprava p. Miorini;     Dolný rad: prorektori, akademickí riaditelia STU a TU Viedeň, úspešná absolventka programu

Horný rad: úspešní absolventi, prvý zľava programový manažér Viedeň, tretí sprava p. Miorini; Dolný rad: prorektori, akademickí riaditelia STU a TU Viedeň, úspešná absolventka programu

Akademický riaditeľ (STU)  doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.

Akademický riaditeľ (STU)  doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.

Dňa 21.11.2014 sa v Kupelsaal vo Viedni konala už po štvrtý krát slávnostná promócia medzinárodného programu Professional MBA Automotive Industry, ktorý realizuje STU v spolupráci s Technische Universität Wien od roku 2009 v angličtine. Doteraz ho v štyroch ročníkoch, tzv. „behoch“ trvajúcich 2 roky, úspešne absolvovalo už 53 účastníkov z 13 štátov Európy, Ázie a Severnej Ameriky, ktorým bol zároveň udelený prestížny titul MBA. Rebríček pomeru úspešných absolventov jednotlivých krajín ku počtu účastníkov z daného štátu vedú pritom slovenskí absolventi (celkom ich je 15 zo 16-tich) s 94% úspešnosťou, na druhom mieste za nimi figurujú účastníci z Rakúska s podielom 80% (20 z 25) a rebríček troch najlepších uzatvára Nemecko so 70% podielom úspešných absolventov.

Odovzdávanie prestížneho MBA diplomu a medaily STU úspešnej absolventke

Odovzdávanie prestížneho MBA diplomu a medaily STU úspešnej absolventke

Tento rok bol diplom odovzdaný spolu 11-tim študentom štvrtého behu, z ktorých 4 boli zo Slovenska, 4 z Rakúska, po jednom z Nemecka, Belgicka a Maďarska. Slávnostnú promóciu viedol dekan CEC (Continuing Euducation Center) na TU Wien Prof. Martens. S príhovormi vystúpili prorektor STU doc. Horňák, akademickí riaditelia prof. Sihn a doc. Lešinský a tiež akademickí riaditelia ostatných súčasne promovaných MBA – „General Management“ a „Renewable Energy in Central & Eastern Europe“. Postrehmi ako využiť MBA v praxi v slávnostnom príhovore oslovil prítomných aj pán Ing. Hanno Miorini, MBA - viceprezident predaja zo spoločnosti Robert Bosch AG, ktorý tiež prispel ku vzniku tohto jedinečného študijného programu. Dva diplomy boli udelené aj účastníkom z predchádzajúcich ročníkov: absolventke zo Saudskej Arábie (z tretieho behu) a absolventovi druhého behu programu z Rakúska. Na záver vystúpil za doterajších absolventov MBA (absolventov 2011 až 2014) s krátkym hodnotením významu absolvovaného štúdia Ing. Alfred Waldhäusl, MBA (absolvent 2011). Prorektor doc. Horňák ocenil prítomných promovaných medailou STU. Zástupca absolventov, jeden z práve promovaných účastníkov, Ing. Christian Moser, MBA sa prihovoril ku prítomným a poďakoval organizátorom a obom významným univerzitám za túto možnosť.

Veríme, že program bude v podobne úspešných ročníkoch pokračovať a prispeje k profesijnému i osobnému rastu jeho účastníkov - členov manažmentov automobilového priemyslu,samostatných konzultantov, bankárov či obchodníkov tak, aby udržiavali krok s neustálymi zmenami a realizovali inovatívne riešenia prospešné pre vlastnú kariéru, chod ich spoločností ako aj hospodárstva a zamestnanosti svojich krajín.

doc. Ing. J. Lešinský, CSc. – akademický riaditeľ (STU), riaditeľ ICV STU
Ing. M. Babinský – manažér programu
Mgr. J. Gajdošová – asistent programu

Foto: Ing. Miroslav Babinský