Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

 

Každý, kto je súčasťou rozsiahlej siete  profesionálov v automobilovom, alebo subdodávateľskom priemysle sa nezaobíde bez aktuálnych informácií o významných udalostiach, trendoch a analýzach v týchto sektoroch,  či bez špecializovaných odborných komentárov, publikácií, alebo nasmerovania na príslušné organizácie.

Prinášame Vám preto prehľad vybraných zahraničných a domácich portálov venujúcich sa oblasti automobilového priemyslu z odborného hľadiska, ale aj popularizácií tohto odvetvia medzi laickou verejnosťou. Je medzi nimi aj ten, ktorý pravidelne navštevujete vy? Ktorý z nich vám ponúka najviac informácií relevantných pre Vašu pozíciu? Podeľte sa s nami o tipy, či názory a podnety na obohatenie našej stránky e-mailujte na automotive@stuba.sk.

Medzinárodné automobilové správy, informácie, výskumy, znalosti o trhu

Domáce správy, informácie, výskumy, znalosti o trhu

Printové periodiká

Analytické správy a konzultačné spoločnosti

Svetové asociácie a európske asociácie

Domáce asociácie

OEMs na Slovensku


Poznámka:

Otvorenie ôsmeho "behu" programu Profesionálne MBA Automobilového Priemyslu sa uskutoční najbližšie 6. októbra 2016. Termín podania prihlášok je 30. jún 2016. Pri skorom prihlásení do programu - do 15. apríla 2016 je možnosť získať zľavu Early Bird Bonus 10% zo školného. Viac informácií o programe sa dozviete na stránke automotive.stuba.sk.

Ďalšie správy a informácie o programe Professional MBA Automotive Industry nájdete v Prehľade aktualít AMBA.


 


Medzinárodné automobilové správy, informácie, výskumy, znalosti o trhu

 

 


Domáce správy, informácie, výskumy, znalosti o trhu


 

Printové periodiká


 

Analytické správy a konzultačné spoločnosti


 

Svetové asociácie a európske asociácie


 • FISITA (Fédération Internationale des Sociétés d'Ingénieurs des Techniques de l'Automobile) – medzinárodná organizácia spájajúca inžinierov z celého sveta s cieľom zdieľať myšlienky a urýchliť technologický vývoj automobilov: http://www.fisita.com/

 • OICA (The International Organization of Motor Vehicle Manufacturers) – svetová organizácia výrobcov áut, stránka ponúka štatistiky, publikácie, kalendár autovýstav, a tiež zoznam členských organizácií po jednotlivých štátoch aj s priamymi adresami a kontaktom na jednotlivých sekretárov   http://www.oica.net/

 • AUTO ALLIANCE | OICA (USA) – americká aliancia výrobcov automobilov, člen OICA http://www.autoalliance.org/

 • ACEA (European Automobile Manufacturer's Association) –organizácia európskych výrobcov áut, dodávok, nákladných vozidiel a autobusov, špičkové informácie, publikácie; spolupracuje s radom mimovládnych, výskumných inštitúcií a občianskych združení - rovnako ako s celým radom priemyselných asociácií pre zabezpečenie ekonomickej, environmentálnej  a sociálnej udržateľnosti automobilového priemyslu, zaoberá sa vplyvom na životné prostredie:  http://www.acea.be/  

 • CAAM (China Association of Automobile Manufacturers - Čínska organizácia výrobcov) http://www.caam.org.cn/english/

 • JAMA (Japanese Association of Automobile Manufacturers, Japonská asociácia výrobcov) - http://www.jama-english.jp/


Združenia výrobcov – okolité štáty, európsky priestor a Turecko:

 

Dodávatelia:

 • OESA (Original Equipment Suppliers Association) – je jednou z divízií MEMA (Motor & Equipment Manufacturers Association), predstavuje fórum pre automobilových dodávateľov: http://www.oesa.org/default.aspx  

 • MEMA (Motor & Equipment Manufacturers Association) – združenie viac ako 1000 výrobcov automobilových dielov a systémov www.mema.org

 

Domáce asociácie


 • ZAP (Združenie automobilového priemyslu, SR) – stránka prináša najnovšie aktuality, pre členov právnu poradňu, výpisy z novoprijatých predpisov,  trendy, prieskumy a štúdie, odkazy na všetkých členov a ďalšie organizácie: http://www.zapsr.sk/

 • SOPK - Slovenská obchodná a priemyselná komora – reprezentant trhovej ekonomiky, ktorý má za cieľ chrániť záujmy podnikateľských subjektov: http://web.sopk.sk/

 • AUTOKLASTERSlovensko (AKS) – informačné služby, propagácia členov, vypracovanie analýz a štúdií pre členov, rozvíjanie spolupráce výskumnej a podnikateľskej sféry http://www.autoklaster.sk/sk/

 

OEMs na SlovenskuPoznámka:

Otvorenie ôsmeho "behu" štúdia Profesionálne MBA Automobilového Priemyslu sa uskutoční najbližšie 6. októbra 2016. Termín podania prihlášok je 30. jún 2016. Pri skorom prihlásení do programu - do 15. apríla 2016 je možnosť získať zľavu Early Bird Bonus 10% zo školného.

Viac informácií o programe sa dozviete na stránke automotive.stuba.sk.

Ďalšie správy a informácie o programe Professional MBA Automotive Industry nájdete v Prehľade aktualít AMBA.