Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Pozývame Vás na Informačné stretnutie o medzinárodnom programe Profesionálne MBA automobilového priemyslu (http://automotive.stuba.sk) v anglickom jazyku, ktoré sa uskutoční dňa 28. júna 2016 (utorok) o 16:00 v budove Strojníckej fakulty STU, Nám. Slobody 17, Bratislava (2.poschodie, č. dverí 201).

Prediskutovaná bude obsahová náplň študijného programu a organizácia dvojročného kombinovaného štúdia. Garant štúdia a akademický riaditeľ STU doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. odpovie potenciálnym záujemcom, prípadne ich zamestnávateľom na súvisiace otázky. Na Informačnom stretnutí bude tiež rozhodnuté udelenie štipendia „First Woman Applicant“ vo výške 2 000.- € pre uchádzačky, ktoré spĺňajú podmienky štúdia a do 27.6.2016 písomnou formou požiadali o toto štipendium na podporu účasti žien v programe.  Príďte sa dozvedieť viac o možnosti ďalšieho rozvoja Vášho profesijného a osobnostného potenciálu pre kariérny rast v dynamickom odvetví automobilového priemyslu prostredníctvom štúdia MBA!

Možnosti potvrdenia účasti na nezáväznom stretnutí: e-mailom na adrese automotive@stuba.sk alebo telefonicky na +421 917 669 548 - Ing. Miroslav Babinský (Program Manager STU).

 Informačné stretnutie o štúdiu Professional MBA Automotive Industry v Bratislave, 28.6.2016

Poznámka:

Otvorenie ôsmeho dvojročného "behu" štúdia Profesionálne MBA automobilového priemyslu sa uskutoční najbližšie 5. októbra 2016. Termín podania prihlášok je 1. júl 2016. Viac informácií o programe sa dozviete na stránke automotive.stuba.sk.

Predchádzajúce správy a informácie o programe „Professional MBA Automotive Industry“ nájdete aj v Prehľade aktualít AMBA.