Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Pozývame Vás na Informačné stretnutie o medzinárodnom programe Profesionálne MBA Automobilového priemyslu (http://automotive.stuba.sk), ktoré sa uskutoční dňa 30. júna 2015 (utorok) o 16:00 v budove Strojníckej fakulty STU, Nám. Slobody 17, Bratislava.


Prediskutovaná bude ako obsahová náplň programu, tak i jeho organizácia. Garant štúdia a akademický riaditeľ STU doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. odpovie potenciálnym záujemcom, prípadne ich zamestnávateľom na súvisiace otázky. Príďte sa dozvedieť viac o uplatnení Vášho profesijného a osobnostného potenciálu pre kariérny rast v dynamickom odvetví automobilového priemyslu prostredníctvom štúdia MBA!

Možnosti potvrdenia účasti na nezáväznom stretnutí: e-mailom na adrese automotive@stuba.sk alebo telefonicky na +421 917 669 548 - Ing. Miroslav Babinský (Program Manager STU).

 Pozvánka Informačné stretnutie Profesionálne MBA Automobilového priemyslu 30. júna 2015

 

Poznámka:

Otvorenie siedmeho behu štúdia Profesionálne MBA Automobilového Priemyslu sa uskutoční najbližšie 22. októbra 2015. Termín podania prihlášok je 1. júl 2015. Viac informácií o programe sa dozviete na stránke automotive.stuba.sk.

Predchádzajúce správy a informácie o programe Professional MBA Automotive Industry nájdete v Prehľade aktualít AMBA.