Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Uvažujete posunúť sa vyššie v manažérskej pozícií, alebo naštartovať kariérny rast získaním kvalitného vzdelania? Počuli ste už o možnosti stať sa účastníkom medzinárodného štúdia Profesionálne MBA automobilového priemyslu a získať spolu s prestížnym titulom vstupenku medzi lídrov v tomto progresívnom odvetví? Ste otvorení zdokonaľovaniu vedomostí, rozhľadu a považujete za užitočné rozširovať svoje pracovné siete?

Jedinečné profesionálne MBA štúdium zamerané na automobilový priemysel, realizované Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave v spolupráci s Technische Universität Wien, akreditované nadáciou FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation) ponúka zaujímavú príležitosť získania vyššieho manažérskeho vzdelania a titulu MBA. Prebieha v angličtine počas 4 semestrov (2 rokov) vo forme výučbových modulov prispôsobených časovým nárokom účastníkov – súčasných a budúcich manažérov, obchodníkov, konzultantov, zakladateľov a majiteľov firiem a všetkých, ktorí plánujú vybudovať alebo zintenzívniť svoj kariérny postup. Okrem vedomostí a špecifických zručností ako riešiť manažérske problémy sú súčasťou výučby aj výjazdy a exkurzie do automobilových firiem na Slovensku a v Rakúsku. Svojim obsahom štúdium pokrýva oblasti ako sú riadenie, organizačné správanie a manažment ľudských zdrojov, európske a medzinárodné obchodné právo,  podnikové financie, marketingové stratégie, komunikačné zručnosti a i. Súčasťou programu sú aj skupinové diskusie a riešenie prípadových štúdií (case studies) k aktuálnym a praktickým témam automobilového priemyslu.

V októbri 2016 sa program otvára znova, v poradí už ôsmy krát.  Pripravených je pre záujemcov niekoľko nezáväzných INFORMAČNÝCH STRETNUTÍ zameraných na zodpovedanie špecifických otázok o priebehu štúdia. Uskutočnia sa vždy o 16:00 v budove Strojníckej fakulty STU, Nám. Slobody 17 v Bratislave, druhé poschodie, č. dverí 201 a to v nasledujúcich termínoch:

  • 12.5.2016 (štvrtok)

  • 8.6.2016 (streda)

  • 28.6.2016 (utorok)

V  otvorenej diskusií s manažmentom programu a s akademickým riaditeľom Doc. Ing. Jánom Lešinským, CSc., ktorý osobne predstaví štúdium sa dozviete všetko, čo by Vám mohlo uľahčiť rozhodnutie stať sa súčasťou tohto na Slovensku výnimočného projektu a získať tak pre seba výhodu kvalitného vzdelania. V prípade záujmu je možné prispôsobiť termín osobného stretnutia Vášmu harmonogramu. Kontaktujte nás e-mailom na automotive@stuba.sk, alebo na telefónnom čísle +421 917 669 548.

Cena štúdia je 20 000€. Uchádzači záväzne prihlásení do 15. apríla 2016  majú nárok na 10% - nú zľavu školného (Early Bird Bonus). Viac informácií o Early Bird Bonus nájdete priamo v angličtine na oficiálnej stránke programu:

 http://automotive.tuwien.ac.at/news/news_details/article/8648/10575/ .

Early Bird Bonus Profesionálne MBA automobilového priemyslu 2016


O ďalších štipendiách pre slovenských účastníkov sa dozviete na našej stránke o štipendiách: https://www.stuba.sk/sk/?page_id=5430.