Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Uvažujete zlepšiť alebo naštartovať svoju manažérsku pozíciu nadobudnutím kvalitného inovačného vzdelávania? Počuli ste už o možnosti stať sa účastníkom medzinárodného štúdia Profesionálne MBA Automobilového priemyslu a získať spolu s prestížnym titulom vstupenku medzi lídrov v tomto progresívnom odvetví? Ste otvorení zdokonaľovaniu vedomostí, rozhľadu a považujete za užitočné rozširovať svoje pracovné siete?

Na Slovensku existuje jedinečné profesionálne MBA štúdium zamerané na automobilový priemysel, ktoré je realizované Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave v spolupráci s Technische Universität Wien, akreditované nadáciou FIBAA (Foundation for International Business Administration Accreditation). Prebieha v angličtine počas 4 semestrov (2 rokov) vo forme výučbových modulov prispôsobených časovým nárokom účastníkov – súčasných a budúcich manažérov, obchodníkov, konzultantov, zakladateľov a majiteľov firiem a všetkých, ktorí plánujú vybudovať alebo zintenzívniť svoj kariérny postup. Okrem vedomostí a špecifických zručností ako riešiť manažérske problémy sú súčasťou výučby aj výjazdy a exkurzie do automobilových firiem na Slovensku a v Rakúsku. Svojim obsahom štúdium pokrýva oblasti ako sú riadenie, organizačné správanie a manažment ľudských zdrojov, európske a medzinárodné obchodné právo,  podnikové financie, marketingové stratégie, komunikačné zručnosti a i. Súčasťou programu sú aj skupinové diskusie a riešenie prípadových štúdií (case studies) k aktuálnym a praktickým témam automobilového priemyslu.

Od októbra 2015 sa program otvára znova, v poradí už siedmy krát.  Pripravených bude preto niekoľko nezáväzných INFORMAČNÝCH STRETNUTÍ zameraných na zodpovedanie špecifických otázok o jeho priebehu. Uskutočnia sa vždy o 16:00 v budove Strojníckej fakulty STU, Nám. Slobody 17 v Bratislave v nasledujúcich termínoch:

  • 5.5.2015 (utorok)

  • 3.6.2015 (streda)

  • 30.6.2015 (utorok)

V  otvorenej diskusií s manažmentom programu a s akademickým riaditeľom Doc. Ing. Jánom Lešinským, CSc., ktorý osobne predstaví štúdium sa dozviete všetko, čo by vám mohlo uľahčiť rozhodnúť sa stať súčasťou tohto na Slovensku výnimočného projektu a získať tak pre seba výhodu kvalitného vzdelania. V prípade záujmu je možné prispôsobiť termín osobného stretnutia Vášmu harmonogramu. Kontaktujte nás e-mailom na automotive@stuba.sk, alebo na telefónnom čísle +421 917 669 548.

Cena štúdia je 20 000€. Uchádzači záväzne prihlásení do 30. apríla 2015  majú nárok na 10% - nú zľavu školného (Early Bird Bonus). Viac informácií o Early Bird Bonus nájdete priamo v angličtine na oficiálnej stránke programu:

 http://automotive.tuwien.ac.at/news/news_details/article/8030/10577/.

O ďalších štipendiách pre slovenských účastníkov sa dozviete na našej stránke: http://automotive.stuba.sk/.