Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Dňa 3. júla 2015 navštívila šiesta študijná skupina medzinárodného programu Professional MBA Automotive Industry dve spoločnosti: FAURECIA Slovakia, o. z. Interior Systems v Hlohovci a Central European Institute of Technology (CEIT) v Žiline. Exkurzia sa uskutočnila v rámci modulu výučby 'Process and Quality Management in the Automotive Industry'.  V oboch spoločnostiach účastníkov privítali ich najvyšší predstavitelia, ktorí zároveň viedli otvorenú diskusiu na rôzne témy týkajúce sa výroby, procesov, plánov do budúcnosti a ďalších inovácií ponúkaných produktov a riešení.

Medzinárodná skupina Faurecia group s 330 sídlami, vrátane 30-tich R&D centier v 34 krajinách sveta, je dnes svetovým lídrom v štyroch oblastiach: automobilové sedadlá, interiérové systémy, automobilové exteriéry a technológie kontroly emisií. V Slovenskej republike sa nachádzajú tri závody na výrobu interiérových systémov do automobilov - v Hlohovci, Bratislave a Košiciach.  Riaditeľ výrobného závodu v Hlohovci, pán Jerome Abeille, personálna riaditeľka Daniela Morvayová a manažér oddelenia inžinieringu pán Branislav Blažo, predstavili základné fakty, históriu a súčasnú produkciu Faurecie v rámci Slovenska i globálne. Následne sprevádzali účastníkov po jednotlivých výrobných oddeleniach závodu. Detailné diskusie s top manažérmi počas prehliadky aj po nej ukázali záujem účastníkov o viaceré aspekty riadenia výroby, procesov, plnenia požiadaviek zákazníkov, riadenia kvality a vzťahov medzi týmito oblasťami.

Študujúci účastníci medzinárodného programu Professional MBA Automotive Industry vo Faurecii Slovakia s.r.o. Interior Systems, Hlohovec, 3. júl 2015 Študujúci účastníci medzinárodného programu Professional MBA Automotive Industry vo Faurecii Slovakia s.r.o. Interior Systems, Hlohovec, 3. júl 2015
Účastníci počas prezentácie FAURECIA Hlohovec
Časť účastníkov po návšteve
Študujúci účastníci medzinárodného programu Professional MBA Automotive Industry vo Faurecii Slovakia s.r.o. Interior Systems, Hlohovec, 3. júl 2015, prvý zľava Doc. Ing. J. Lešinský, CSc. akademický riaditeľ STU, vedľa p. Jerome Abeille, riaditeľ výrobného závodu v Hlohovci
Časť účastníkov (predný rad) v diskusií s vedením Faurecia Hlohovec; zadný rad, prvý z ľava: Doc. Ing. J. Lešinský, CSc., akademický riaditeľ STU, vedľa: pán Jerome Abeille, riaditeľ výrobného závodu v Hlohovci, pán Branislav Blažo, manažér oddelenia inžinieringu a pani Daniela Morvayová personálna riaditeľka.

V popoludňajších hodinách navštívila skupina účastníkov Professional MBA Automotive Industry aj spoločnosť CEIT v Žiline. CEIT poskytuje riešenia v oblastiach procesných, technických inovácií, inovácií výrobkov, materiálov, priemyselnej automatizácie a biomedicínskeho inžinierstva. CEIT je v súčasnosti národným lídrom vo výskume a vývoji riešení pre výrobné a logistické systémy.

Po úvodnom predstavení spoločnosti priamo jej vedením, pánom Ing. Pavlom Borčinom, generálnym riaditeľom CEITu a pánom Ing. Milošom Bugánom, PhD., riaditeľom CEIT Consulting, boli študujúcim prezentované jednotlivé technologické riešenia priamo vedúcimi projektových tímov. Predstavené boli zaujímavé inovatívne technológie, vrátane úspešne implementovaných inteligentných systémov automatizácie - automatický logistický ťahač (Automated Guided Vehicles - AGV), virtuálne simulácie výrobných systémov, monitorovacie a kontrolné systémy a rôzne analytické nástroje pre priemyselnú prax. Za okrúhlym stolom si v diskusií vymenili účastníci a vedenie spoločnosti pohľady na možnosti budúcej spolupráce.

Študujúci účastníci medzinárodného programu Professional MBA Automotive Industry v CEIT, Žilina, 3. júl 2015
Uvítanie účastníkov programu Profesionálne MBA Automobilového priemyslu v CEITe
Študujúci účastníci medzinárodného programu Professional MBA Automotive Industry v CEIT, Žilina, 3. júl 2015 Študujúci účastníci medzinárodného programu Professional MBA Automotive Industry v CEIT, Žilina, 3. júl 2015
Prezentácia 3D simulácie v priemyselnom plánovaní
Rozličné 3D produkty v rukách účastníkov

Účastníci vyjadrili vďaku obom spoločnostiam za ich profesionálny a ochotný prístup, rovnako ako i vynikajúcu organizáciu návštev.