Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

 Študenti medzinárodného programu Profesionálne MBA automobilového priemyslu v priestoroch učebne na rektoráte STU

Účastníci medzinárodného programu Profesionálne MBA Automobilového Priemyslu aktuálne absolvovali na STU výučbový modul „Organizational Behavior & Human Resource Management“ od štvrtka 19. marca do nedele 22. marca 2015. Išlo v poradí o druhé stretnutie šiesteho ročníka programu, ktoré sa realizovalo v Bratislave.

Predchádzajúci modul Managerial Economics sa uskutočnil vo Viedni, nakoľko program je spoločným projektom STU v Bratislave a Technische Universität Wien. Študujúci však v rámci neho absolvovali aj celodennú exkurziu do spoločnosti Volkswagen, Slovakia.

Modul „Organizational Behavior & Human Resource Management“ zahŕňa kľúčové témy akými sú líderstvo, riadenie zmien, riadenie výkonnosti, organizačné správanie, či komunikácia vo výberovom procese. Vyučujúcimi boli PhDr. Peter Obdržálek, PhD., Mgr. Ján Uriga, PhD. a Ing. Branislav Vargic, PhD. Piatkový workshop a praktický tréning na okruhu Slovakia Ring zabezpečený profesionálnym lektorom z Driving Academy v Orechovej Potôni zároveň účastníkom priniesol poznatky o zásadách bezpečnej jazdy, precvičenie kompetencií pri zvládaní šmyku, ovládanie seba a rôznych nepredvídateľných situácií. Neformálne popoludnie bolo podčiarknuté aj slnečným jarným počasím.

Inštruktor z Driving Academy v Orechovej Potôni vysvetľuje účastníkom Profesionálne MBA automobilového priemyslu zásady bezpečnej jazdy Účastníci medzinárodného programu Profesionálne MBA automobilového priemyslu s inštruktorom Driving Academy v Orechovej Potôni
Účastníci medzinárodného programu Profesionálne MBA automobilového priemyslu na workshope a tréningu bezpečnej jazdy v Orechovej Potôni Špeciálna dráha na tréning bezpečnej jazdy v Driving Academy v Orechovej Potôni

V nasledujúcich moduloch na Slovensku čakajú účastníkov šiesteho behu programu exkurzie do závodu PSA PEUGEOT CITROËN Slovakia v Trnave, do inštitútu CEIT (Central European Institute of Technology) a tiež do spoločnosti MOBIS (tier 1 dodávateľ pre KIA Slovensko) v Žiline.

Poznámka:

Otvorenie siedmeho behu štúdia Profesionálne MBA Automobilového Priemyslu sa uskutoční najbližšie 22. októbra 2015. Termín podania prihlášok je 1. júl 2015. Viac informácií o programe sa dozviete na stránke automotive.stuba.sk.

Predchádzajúce správy a informácie o programe Professional MBA Automotive Industry nájdete v Prehľade aktualít AMBA.