Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Dr. László Horváth, MBA, a  Mag. Albert Lapka, MBA dvaja z úspešných absolventov medzinárodného štúdia Profesionálne MBA Automobilového Priemyslu, ktorý je spoločným projektom STU v Bratislave a Technische Universität Wien odovzdávajú v krátkych videách svoje postrehy o prínosoch programu pre ich profesijný rast.


Predchádzajúce správy a informácie o programe Professional MBA Automotive Industry nájdete v Prehľade aktualít AMBA.