Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Profesionálne Master of Business Administration automobilového priemyslu

                                                                                                                  Google+ Twitter LinkedInLinkedIn GroupFacebook Email

O čo ide

Professional MBA Automotive Industry (ďalej len A MBA) je jedinečné postgraduálne vzdelávanie pre manažérov v angličtine, ktoré je realizované ako štúdium popri zamestnaní (externé) počas 4 semestrov (dvoch rokov, vrátane vypracovania a obhájenia diplomovej práce). Ide o riadne vysokoškolské štúdium akreditované na TU Wien, na Slovensku uznávané ako celoživotné vzdelávanie. Absolvent získa titul Master of Business Administration (MBA) Automotive Industry. Priama výučba sa realizuje v 4-dňových blokoch približne raz za mesiac (s výnimkou prázdnin a sviatkov) striedavo v Bratislave a vo Viedni (16x za dva roky) a to už od roku 2009. Viac sa dozviete na informačných stretnutiach (Info Session)

Koho hľadáme 

Cieľom A MBA je, aby súčasní a budúci manažéri v automobilovom priemysle alebo v jeho dodávateľskom priemysle získali nové poznatky a zlepšili si svoje zručnosti. Podmienkou účasti je aspoň 2 ročná prax, vzdelanie aspoň 3 stupňa (aspoň bakalárske) a aktívna znalosť angličtiny na úrovni umožňujúcej aktívne zapojenie sa do štúdia. Medzi účastníkmi sú súčasní a budúci kapitáni automobilového priemyslu, členovia manažmentov, obchodníci, samostatní konzultanti, zakladatelia a majitelia firiem a tí, ktorí chcú začať alebo zrýchliť svoju kariéru v autobrandži. Každý rok hľadáme  troch až piatich záujemcov zo Slovenska, ktorí budú študovať. Termín podania záväzných prihlášok býva v júni a začiatok štúdia v októbri. Ak máte záujem, kontaktujte nás telefonicky na  0917 669 548 alebo prostredníctvom e-mailu na automotive@stuba.sk. Postup pre prihlásenie je popísaný v anglickom jazyku tu: application. Nový začiatok štúdia 10 skupiny, po prvej vlne CoVID sa na STU uskutočnil počas prázdnin, 6. augusta 2020, avšak začiatok jedenásteho "behu" programu predpokladáme až v  roku 2021.  

Čo ponúkame a koľko to stojí

Štúdium je prvým európskym uceleným programom MBA, ktorý je určený manažérom autopriemyslu. Študijná skupina v max. počte 20-25 ľudí je tvorená účastníkmi z celého sveta. Okrem študentov zo Slovenska a Rakúska sa zapojili od roku 2009 do programu študenti z Nemecka,  Belgicka, Poľska, Talianska, Českej republiky, ba dokonca z Mexika, Kanady a Egypta. V ďalších ročníkoch pribudli študenti aj zo Slovinska, Srbska, Chorvátska, Rumunska, Moldavska, Maďarska, Ruska, Belgicka, UK, USA, Číny, Indie, Bahrainu a Saudskej Arábie. Okrem vedomostí a špecifických zručností ako riešiť manažérske problémy získate vstupenku medzi lídrov autopriemyslu v Európe. Cena je  20 000 € vrátane DPH. Poplatok za štúdium zahřňa všetky náklady (vrátane literatúry a Apple I-padu) okrem cestovného, ubytovania a stravy, je možné ho uhradiť aj v dvoch splátkach. Bližšie informácie o poplatkoch sú na webe tuwien (v mnohých krajinách je možné uplatniť výdaj ako daňový náklad).

Na štúdium je možné získať viacero štipendií. Informácie o všetkých aktuálnych štipendiách a zľavách sú v angličtine na stránke automotive.tuwien.ac.at . Pozor termín žiadosti na jednotlivé štipendiá je už začiatkom roka.

Obsah a forma

Semester 1 a 2 (1. rok):

A. Accounting & Controlling
B. Management Science
C. Organizational Behaviour & Human Resource Management
D. Marketing & Competition Strategy
E. Corporate Finance
F. European & International Business Law
G. Managerial Economics
H. Communication Skills & Social Competence

Semester 3 a 4 (2. rok):

I. Process & Quality Management in Automotive Industry
J. Automotive Production & Logistics
K. Master Thesis

Súčasťou výučby sú aj výjazdy a exkurzie do automobilových firiem na Slovensku a v Rakúsku. Vyučujúci sú tiež z viacerých krajín. Sú medzi nimi ako akademickí zamestnanci univerzít, tak aj odborníci (manažéri) z praxe a konzultanti. Vo výučbe sú využívané okrem prednášok aj skupinové diskusie, riešenie prípadových štúdií (case studies) k aktuálnym a praktickým témam automobilového priemyslu. Študenti majú k dispozícii priebežnú podporu e-learningového prostredia. Okrem samotnej výučby mali študenti možnosť stretnúť sa na "biznis večeroch" s kapitánmi automobilového priemyslu (Bernard Maury, generálny riaditeľ Getrag Ford Transmissions, Andreas Tostmann, Albrecht Reimold, predseda predstavenstva Volkswagen Slovensko a pod.).

Ďalšie informácie

Prečítajte si čo o štúdiu povedali naši bývalí študenti, ich foto-galériu alebo prehľad správchronologický prehľad doterajšieho priebehu štúdia na STU aj s odkazmi na ďalšie články.

Odborní garanti:

za STU: m. Prof. Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc., akademický riaditeľ, tel.: +421 917 669 674
za TU Wien: Univ.Prof.Dr.-Ing.Dr.h.c. Wilfrid Sihn, akademický riaditeľ

Organizačné zabezpečenie:

Inštitút celoživotného vzdelávania STU (Miroslav Babinský, tel.: +421 917 669 548)
Continuing Education Center TU Wien (Han Man-Wook, tel.: +43 1 58801 41712)

Čo robiť ak máte záujem:

Hlavná stránka projektu v angličtine automotive.tuwien.ac.at  obsahuje aj základné dokumenty na stiahnutie ako je brožúra 2020-2022 a postup ako sa prihlásiť. Každý rok organizujeme tri nezáväzné informačné stretnutia . Ak sa chcete prihlásiť na stretnutie alebo získať podrobnejšie informácie alebo máte záujem o štúdium kontaktujte nás na 0917 669 548 alebo automotive@stuba.sk alebo na automotive@tuwien.ac.at

Štúdium vzniklo na základe projektu, ktorý bol podporený programom cezhraničnej spolupráce Slovenská republika - Rakúsko 2007-2013.

Professional Automotive MBA vo fotografiách : 

Are you

ready to speed up your career?

   

loga