Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity
 
Medzinárodná spolupráca v oblasti akademickej a vzdelávacej
Leonardo da Vinci  
Socrates  
Ceepus  
Európsky sociálny fond 
Iné medzinárodné vzdelávacie projekty 
Medzinárodná spolupráca v oblasti vedy a výskumu
Leonardo da Vinci
COST   
NATO   
Piaty rámcový program  
Šiesty rámcový program 
Siedmy rámcový program  
Projekty na základe medzivládnych dohôd   
Medzinárodná inštitucionálna spolupráca
Dohody univerzitné  
Dohody fakultné 
Erasmus dohody  
Členstvá v medzinárodných organizáciách   
Riadiaci pracovníci zahraničných vzťahov v roku 2007