Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Pracovnú stáž možno realizovať v členských krajinách EÚ, Islande, Lichtenštajnsku, Nórsku, Turecku a Macedónsku.

  • Podniky
  • Školiace centrá
  • Výskumné centrá
  • Vysokoškolské inštitúcie

Študent si môže zahraničnú inšitúciu nájsť sám alebo v spolupráci s fakultou.

Na vyhľadanie vhodnej inštitúcie na pracovnú stáž je možné využiť i nasledovné databázy:

Kde nie je možné realizovať Erasmus+ pracovnú stáž?

  • Európske inštitúcie a iné orgány EÚ vrátane európskych agentúr;
  • Organizácie, ktoré riadia európske programy;
  • Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) štátu, z ktorého študent pochádza.

Na Erasmus+ pracovnú stáž je možné prihlásiť sa priebežne počas celého roka. Prihlášku posiela študent elektronicky na email international@stuba.sk.  

Študentovi bude na účet zaslaných 80% grantu (zvyšných 20% získa po úspešne ukončenej mobilite po dodaní originálu Confirmation of Traineeship Period, Traineeship Certificate, vyplnení OLS a Mobility Survey) + Študent s ťažkým zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi potrebami môže požiadať o dodatočný finančný príspevok ku grantu)

Študent zasiela na international@stuba.sk potvrdený Confirmation of Traineeship Period (prvá časť Confirmation on the commencement).

V prípade záujmu si študent môže požiadať o predĺženie stáže. Žiadosť o predĺženie stáže je potrebné zaslať minimálne 1 mesiac pred ukončením stáže. Po schválení žiadosti vytvorí ÚMV dodatok k zmluve o grante a študentovi zašle dodatočný grant na obdobie predĺženia stáže.

Na konci stáže vydá stážistovi zahraničná inštitúcia Traineeship Certificate a potvrdí druhú časť Confirmation of Traineeship Period (Confirmation of termination – Potvrdenie o ukončení stáže).

Študent na ÚMV  odovzdá  originál Confirmation of Traineeship Period a  Traineeship Certificate.

Je generovaný automaticky po ukončení stáže a pozvánka na vyplnenie testu je zaslaná na emailovú adresu študenta.

Pozvánka na vyplnenie jazykového testu je zaslaná študentovi automaticky po ukončení stáže.