Prejsť na obsah
Medzinárodné aktivity

Čo je Erasmus+ krátkodobá mobilita pre doktorandov? 

Typ mobility, ktorej sa môžu zúčastniť iba študenti tretieho stupňa na zahraničnej inštitúcii.  

Kto sa môže zúčastniť tohto typu mobility?

Každý študent tretieho stupňa. 

Aká môže byť dĺžka Erasmus+ stáže?

5-30 dní, pričom STU môže doktorandovi udeliť grant na maximálne 9 dní pobytu a 1 deň cesty. 

Kde možno realizovať Erasmus+ krátkodobú mobilitu pre doktorandov?

V podnikoch, školiacich centrách, výskumných centrách a ostatných organizáciách vrátane vysokoškolských inštitúcií zapojených do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na ich veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom vykonávajú svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva. 

Informačná brožúra pre prijimajúce inštitúcie

Výberové konanie na Erasmus+ krátkodobú mobilitu pre doktorandov?

Vyplň prihlášku a zašli ju na international@stuba.sk v čase, keď je otvorené výberové konanie:

01.12. - 31.01. 

15.04. - 15.05.

01.09. - 30.09. 

Základné sadzby individuálnej podpory pre účastníkov Erasmus+ krátkodobej mobility pre doktorandov na ak. rok 2021/2022 a 2022/2023

Cieľová krajina

1.-14. deň

sadzba/deň

15.-30. deň

sadzba/deň

Všetky členské krajiny EU a tretie krajiny pridružené k programu 70€ 50€

NAVÝŠENIA K ZÁKLADNÉMU Erasmus+ GRANTU