Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Pozývame Vás na Informačné stretnutie o medzinárodnom programe Profesionálne MBA Automobilového priemyslu (http://automotive.stuba.sk), ktoré sa uskutoční dňa 12. mája 2016 (štvrtok) o 16:00 v budove Strojníckej fakulty STU, Nám. Slobody 17, Bratislava (2. poschodie, č. dverí 201).


Prediskutovaná bude ako obsahová náplň programu, tak i jeho organizácia. Garant štúdia a akademický riaditeľ STU doc. Ing. Ján Lešinský, CSc. odpovie potenciálnym záujemcom, prípadne ich zamestnávateľom na súvisiace otázky. Príďte sa dozvedieť viac o rozvinutí Vášho profesijného a osobnostného potenciálu pre kariérny rast v dynamickom odvetví automobilového priemyslu prostredníctvom štúdia MBA!

Možnosti potvrdenia účasti na nezáväznom stretnutí: e-mailom na adrese automotive@stuba.sk alebo telefonicky na +421 917 669 548 - Ing. Miroslav Babinský (Program Manager STU).

 Pozvánka na informačné stretnutie o štúdiu Professional MBA Automotive Industry 12 5 2016

 

Poznámka:

Otvorenie ôsmeho dvojročného "behu" štúdia Profesionálne MBA Automobilového priemyslu sa uskutoční najbližšie 5. októbra 2016. Termín podania prihlášok je 1. júl 2016. Viac informácií o programe sa dozviete na stránke automotive.stuba.sk.

Predchádzajúce správy a informácie o programe Professional MBA Automotive Industry nájdete v Prehľade aktualít AMBA.