Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave
Študujte s nami Profesionálne MBA Automobilového priemyslu (A MBA) - súčasťou štúdia sú aj návštevy v OEM a formálne i neformálne diskusie s top predstaviteľmi najvýznamnejších spoločností automobilového a subdodávateľského odvetvia.

Vo štvrtok 29. mája 2014 študijná skupina piateho behu dvojročného medzinárodného programu A MBA navštívila dve významné pracoviská pre automobilový priemysel na Slovensku sídliace v Žiline: spoločnosti MOBIS a CEIT.

TU nájdete krátku správu o exkurzií aj s fotkami.