Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Návšteva MOBIS a CEIT, a.s. v Žiline

Vo štvrtok 29. mája 2014 študijná skupina piateho behu dvojročného medzinárodného programu Professional MBA Automotive Industry (AMBA) navštívila dve významné pracoviská pre automobilový priemysel na Slovensku sídliace v Žiline: spoločnosti MOBIS a CEIT.
Spoločnosť MOBIS je najväčší dodávateľ modulov a systémov pre závod KIA na Slovensku. Top manažéri spoločnosti predstavili účastníkom programu AMBA históriu a globálnu sieť svojich závodov, budúce vízie, ako aj aktuálne produkty. Zodpovedali na všetky otázky, z ktorých viaceré smerovali na kvalitu, pretože študujúci práve absolvovali modul „Process & Quality Management in the Automotive Industry“. Súčasťou exkurzie bola aj prehliadka priestorov výrobnej haly MOBISu.

Foto: účastníci pred budovou MOBISu.

V rámci poobedňajšieho programu exkurzie študujúci navštívili aj slovenského lídra vo výskume a vývoji riešení pre výrobné a logistické systémy – spoločnosť CEIT - Central European Institute of Technology - Stredoeurópsky technologický inštitút. Predstavitelia CEITu predviedli procesy a technologické riešenia, ale tiež viedli s účastníkmi študijného programu zaujímavý dialóg za okrúhlym stolom v nadväznosti na ich profesionálne zamerania. Vzájomne si mali možnosť vymeniť informácie o oblastiach nadviazania budúcej spolupráce. Inovatívne technológie v oblasti logistických systémov, robotizácia, 3D digitalizácia a rôzne analytické nástroje pre priemyselnú prax priniesli študentom viaceré obohacujúce poznatky a kontakty využiteľné nielen v rámci ich MBA štúdia.

CEIT
Generálny riaditeľ CEIT, a.s., Ing. Juraj Hromada, PhD., predstavuje špecializované pracoviská a projekty CEIT-u.

Spoločenskou časťou pre kolektív 13 študujúcich z 8 štátov Európy, Ázie a Severnej Ameriky bol aj obed (sponzorovaný STU) a cesta autobusom tam a späť, ktoré prispeli k neformálnemu rozšíreniu vzájomného poznania i poznávania časti Slovenska.

17.6.2014

Doc. Ing. Ján Lešinský, CSc.
Ing. Miroslav Babinský
Mgr. Júlia Gajdošová