Prejsť na obsah
Inštitút celoživotného vzdelávania STU v Bratislave

Pozývame záujemcov, ktorých profesijnou oblasťou je automobilový, alebo príbuzný priemysel a ktorých oslovuje možnosť ďalej rozvíjať svoj potenciál prostredníctvom vzdelávania typu MBA (Master of Business Administration) zapojiť sa do online diskusie v anglickom jazyku o medzinárodnom študijnom programe Profesionálne MBA automobilového priemyslu, ktorý úspešne realizujú STU v Bratislave a TU Wien už od roku 2009.

Ak máte otázky, ktoré Vás zaujímajú, položte ich manažmentu programu, alebo akademickému riaditeľovi v on-line diskusií dňa 22. marca 2017 (streda) medzi  17:00 – 18:00 (SEČ). Jazyk tohto „Info Session“ je angličtina.

Viac na: https://automotive.tuwien.ac.at/news/news_details/article/9103/10575